prof. dr hab. Izabela Makałowska

kontakt: izabel [at] amu.edu.pl

Edukacja i stopnie naukowe

1987 tytuł magistra, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
1992 tytuł doktora, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
2009 tytuł doktora habilitowanego, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
2014 tytuł profesora, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

 

Doświadczenie zawodowe

od 2014 Profesor, Pracownia Bioinformatyki, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
od 2009 do 2014               
Profesor nadzwyczajny, Pracownia Bioinformatyki, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
2007 - 2009 Adiunkt, Pracownia Bioinformatyki, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, WydziaL Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza, Poznań
2001- 2008 Dyrektor, Center for Computational Genomics, Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania, USA
2001 - 2008 Adjunct Assistant Professor of Biology, Pennsylvania State University, University Park, PA, USA
2000 - 2001 Staff Scientist, National Human Genome Research Institute/NIH, Bethesda, MD, USA
1997 - 1999 Research Associate, National Human Genome Research Institute/NIH, Bethesda, MD, USA
1995 - 1997 Scientific data analyst, National Center for Biotechnology Information/NIH, Bethesda MD, USA
1993 - 1994 Postdoctoral fellow, Laboratory of Medical Genetics, McGill University, Montreal, Canada
1987 - 1992  Asystent, Zaklad Biologii Rozwoju Człowieka, Instutut Antropologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

  

Dydaktyka

  • Rozwój człowieka
  • Bioinformatyka
  • Algorytmy w analizie genomów
  • Genomika i transkryptomika
  • Molekularne mechanizmy ewolucji
  • Bioinformatyka genomów

  

Doświadczenie w organizowaniu kursów

od 2010 Przewodnicząca komitetu organizacyjnego Poznańskiej Letniej Szkoły Bioinformatyki, UAM, Poznań
2002 - 2009 Organizator i wykładowca Poznańskiej Letniej Szkoły Bioinformatyki, UAM Poznań
2003 - 2006 Organizator i wykładowca kursu “PSU Bioinformatics Workshop”, Pennsylvania State University, University Park, USA