Dr Joanna Ciomborowska

kontakt: joannac [at] amu.edu.pl

Zainteresowania naukowe

Już w liceum fascynowały mnie nauki biologiczne, a zwłaszcza biologia molekularna, dlatego też postanowiłam studiować biotechnologię. Późniejsze połączenie biotechnologii z bioinformatyką dało mi ogromne możliwości badań w dziedzinie genomiki, transkryptomiki czy biologii molekularnej. Obecnie jestem zaangażowana w kilka projektów badawczych, ale przedmiotem mojego zainteresowania są przede wszystkim retrogeny - ich identyfikacja, analiza ekspresji i ewolucji.

 

Edukacja

2002 - 2005 studia licencjackie na kierunku Biotechnologia, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
2004 - 2007 studia licencjackie na kierunku Bioinformatyka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
2005 - 2007 studia magisterskie na kierunku Biotechnologia, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
2007 - 2008 studia magisterskie na kierunku Bioinformatyka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
2008 - 2014
studia doktoranckie, Pracownia Bioinformatyki, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

 

Staże i szkolenia

2004  IT (Information Technology) Implementation and its adaptation in the improvement of the institution management; „Intel® Teaching for the Future”, szkolenie organizowane przez OFEK w Poznaniu oraz Microsoft
2006  Instytut Genetyki Człowieka, Polska Akademia Nauk, Poznań
2007  Dział Kontroli Jakości w GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Poznań
2011           
 Laboratory of Functional Genomics, Department of Medical Genome Sciences, University of Tokyo

 

Dydaktyka

2008 - 2012  Podstawy bioinformatyki