miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: BLAST


BLASTN 2.2.20 [Feb-08-2009]


Reference: Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schaffer, 
Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997), 
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search
programs", Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.
>RF00906;MIR1122;AF427791.1/1754-1590 4513:Hordeum vulgare
     Length = 165

 Score = 133 bits (67), Expect = 1e-30
 Identities = 136/158 (86%), Gaps = 1/158 (0%)
 Strand = Plus / Minus

                                    
Query: 98 tactccctctgttcctaaatataagtcctttaaag-attccaccagggnactacatacgg 156
      ||||||||| ||||| ||||||||| ||||| | | ||| ||| ||| |||||||||||
Sbjct: 163 tactccctccgttccaaaatataagaccttttaggtatttcactaggagactacatacgg 104

                                    
Query: 157 agcaaaatgagtcaatctacactctaaagtatatctttgtacatccgtatgtagtttgta 216
      |||||||||||| |||||| |||||||| ||| ||| |||||||||||||||||||| ||
Sbjct: 103 agcaaaatgagtgaatctatactctaaaatatgtctatgtacatccgtatgtagtttata 44

                         
Query: 217 gtgtaatgtctaaaaagacatatatttaggaacggagg 254
      || ||| ||||||| | | ||||||||||||||||||
Sbjct: 43 gtacaatctctaaaaggtcttatatttaggaacggagg 6 Score = 46.1 bits (23), Expect = 2e-04
 Identities = 29/31 (93%)
 Strand = Plus / Plus

                     
Query: 98 tactccctctgttcctaaatataagtccttt 128
      ||||||||| ||||||||||||||| |||||
Sbjct: 1  tactccctccgttcctaaatataagaccttt 31 Score = 44.1 bits (22), Expect = 0.001
 Identities = 28/30 (93%)
 Strand = Plus / Plus

                    
Query: 1 ccctccgttcctaaatataagtctttttag 30
     ||||||||||||||||||||| | ||||||
Sbjct: 5 ccctccgttcctaaatataagaccttttag 34
>RF00906;MIR1122;DQ352178.1/5805-5640 112509:Hordeum vulgare subsp.
      vulgare (domesticated barley)
     Length = 166

 Score = 117 bits (59), Expect = 8e-26
 Identities = 134/158 (84%), Gaps = 1/158 (0%)
 Strand = Plus / Minus

                                    
Query: 98 tactccctctgttcctaaatataagtcctttaaag-attccaccagggnactacatacgg 156
      ||||||||| ||||| ||||||||| ||||| | | ||| ||| ||  |||||||||||
Sbjct: 166 tactccctccgttccaaaatataagaccttttaggtatttcactagaagactacatacgg 107

                                    
Query: 157 agcaaaatgagtcaatctacactctaaagtatatctttgtacatccgtatgtagtttgta 216
      ||||||||||| |||||| |||||||| ||| ||| |||||||||||||||||||| ||
Sbjct: 106 agcaaaatgagcgaatctatactctaaaatatgtctatgtacatccgtatgtagtttata 47

                         
Query: 217 gtgtaatgtctaaaaagacatatatttaggaacggagg 254
      || ||| ||||||| | | ||||||||||||||||||
Sbjct: 46 gtacaatctctaaaaggtcttatatttaggaacggagg 9 Score = 46.1 bits (23), Expect = 2e-04
 Identities = 29/31 (93%)
 Strand = Plus / Plus

                     
Query: 98 tactccctctgttcctaaatataagtccttt 128
      ||||||||| ||||||||||||||| |||||
Sbjct: 4  tactccctccgttcctaaatataagaccttt 34 Score = 44.1 bits (22), Expect = 0.001
 Identities = 28/30 (93%)
 Strand = Plus / Plus

                    
Query: 1 ccctccgttcctaaatataagtctttttag 30
     ||||||||||||||||||||| | ||||||
Sbjct: 8 ccctccgttcctaaatataagaccttttag 37
>RF00906;MIR1122;AY821693.1/1381-1215 58935:Australopyrum velutinum
     Length = 167

 Score = 117 bits (59), Expect = 8e-26
 Identities = 136/159 (85%), Gaps = 2/159 (1%)
 Strand = Plus / Plus

                                    
Query: 97 gtactccctctgttcctaaatataagtcctttaa-agattccaccagggnactacatacg 155
      |||||||||||||||||||||||||||| ||| | |||||| | | || ||||||||||
Sbjct: 4  gtactccctctgttcctaaatataagtctttttagagattctaatatgg-actacatacg 62

                                    
Query: 156 gagcaaaatgagtcaatctacactctaaagtatatctttgtacatccgtatgtagtttgt 215
      ||||||||||||| ||||||||||||||| || ||| | | ||||||||||||||  |
Sbjct: 63 gagcaaaatgagtgaatctacactctaaaatacgtctatattcatccgtatgtagtccat 122

                         
Query: 216 agtgtaatgtctaaaaagacatatatttaggaacggagg 254
      | | ||| ||||||||||| ||||||||||||||||||
Sbjct: 123 attcaaatctctaaaaagacttatatttaggaacggagg 161 Score = 60.0 bits (30), Expect = 2e-08
 Identities = 30/30 (100%)
 Strand = Plus / Minus

                     
Query: 1  ccctccgttcctaaatataagtctttttag 30
      ||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 162 ccctccgttcctaaatataagtctttttag 133 Score = 58.0 bits (29), Expect = 6e-08
 Identities = 44/49 (89%)
 Strand = Plus / Minus

                              
Query: 51 atatagacatactttacagtgtagattcattcattttgcttcgtatgta 99
      |||||||| || |||| |||||||||||| |||||||||| ||||||||
Sbjct: 103 atatagacgtattttagagtgtagattcactcattttgctccgtatgta 55 Score = 52.0 bits (26), Expect = 4e-06
 Identities = 29/30 (96%)
 Strand = Plus / Plus

                    
Query: 1 ccctccgttcctaaatataagtctttttag 30
     ||||| ||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 9 ccctctgttcctaaatataagtctttttag 38 Score = 46.1 bits (23), Expect = 2e-04
 Identities = 26/27 (96%)
 Strand = Plus / Minus

                   
Query: 98 tactccctctgttcctaaatataagtc 124
      ||||||||| |||||||||||||||||
Sbjct: 166 tactccctccgttcctaaatataagtc 140 Score = 44.1 bits (22), Expect = 0.001
 Identities = 28/30 (93%)
 Strand = Plus / Minus

                     
Query: 225 tctaaaaagacatatatttaggaacggagg 254
      ||||||||||| ||||||||||||| ||||
Sbjct: 39 tctaaaaagacttatatttaggaacagagg 10
>RF00906;MIR1122;EU545231.1/2974-3138 112509:Hordeum vulgare subsp.
      vulgare (domesticated barley)
     Length = 165

 Score = 111 bits (56), Expect = 5e-24
 Identities = 135/159 (84%), Gaps = 2/159 (1%)
 Strand = Plus / Plus

                                    
Query: 98 tactccctctgttcctaaatataagtcctttaaa-gattccaccagggnactacatacgg 156
      ||||||||| ||||||||||||||||| ||||| |||| ||| ||  ||||||||||
Sbjct: 1  tactccctccgttcctaaatataagtcttttaagcgatttcactagatgtctacatacgg 60

                                    
Query: 157 agcaaaatgagtcaatctacactctaaagtatatctttgtacatccgtatgtagt-ttgt 215
      |||||||||| | ||| ||||||||||||||| ||| | ||||||||||||||||  |
Sbjct: 61 agcaaaatgattgaatgtacactctaaagtatgtctatatacatccgtatgtagtccatt 120

                         
Query: 216 agtgtaatgtctaaaaagacatatatttaggaacggagg 254
      |||| ||| |||| |||||| ||||||||||||||||||
Sbjct: 121 agtgaaatctctacaaagacttatatttaggaacggagg 159 Score = 67.9 bits (34), Expect = 7e-11
 Identities = 46/50 (92%)
 Strand = Plus / Minus

                               
Query: 50 tatatagacatactttacagtgtagattcattcattttgcttcgtatgta 99
      ||||||||||||||||| |||||| ||||| |||||||||| ||||||||
Sbjct: 101 tatatagacatactttagagtgtacattcaatcattttgctccgtatgta 52 Score = 54.0 bits (27), Expect = 1e-06
 Identities = 27/27 (100%)
 Strand = Plus / Plus

                   
Query: 1 ccctccgttcctaaatataagtctttt 27
     |||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 5 ccctccgttcctaaatataagtctttt 31 Score = 52.0 bits (26), Expect = 4e-06
 Identities = 26/26 (100%)
 Strand = Plus / Minus

                   
Query: 1  ccctccgttcctaaatataagtcttt 26
      ||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 160 ccctccgttcctaaatataagtcttt 135 Score = 46.1 bits (23), Expect = 2e-04
 Identities = 26/27 (96%)
 Strand = Plus / Minus

                   
Query: 98 tactccctctgttcctaaatataagtc 124
      ||||||||| |||||||||||||||||
Sbjct: 164 tactccctccgttcctaaatataagtc 138 Score = 44.1 bits (22), Expect = 0.001
 Identities = 25/26 (96%)
 Strand = Plus / Minus

                   
Query: 229 aaaagacatatatttaggaacggagg 254
      ||||||| ||||||||||||||||||
Sbjct: 31 aaaagacttatatttaggaacggagg 6
>RF00906;MIR1122;AF521177.1/76812-76977 4513:Hordeum vulgare
     Length = 166

 Score = 103 bits (52), Expect = 1e-21
 Identities = 134/159 (84%), Gaps = 2/159 (1%)
 Strand = Plus / Minus

                                    
Query: 98 tactccctctgttcctaaatataagtcctttaa-agattccaccagggnactacatacgg 156
      ||||||||| ||||||||||||||||| ||| | ||||| | | ||  |||||||||||
Sbjct: 164 tactccctccgttcctaaatataagtctttttagagatttcgctagacgactacatacgg 105

                                    
Query: 157 agcaaaatgagtcaatctacactctaaagtatatctttgtacatccgtatgtagt-ttgt 215
      |||||||||||| |||||| | |||||| ||| ||| | |||||||| ||||||| | |
Sbjct: 104 agcaaaatgagtgaatctatattctaaaatatgtctatatacatccgaatgtagtctact 45

                         
Query: 216 agtgtaatgtctaaaaagacatatatttaggaacggagg 254
      |||| || ||||||||||| ||||||||||||||||||
Sbjct: 44 agtgaaacctctaaaaagacttatatttaggaacggagg 6 Score = 61.9 bits (31), Expect = 4e-09
 Identities = 41/43 (95%), Gaps = 1/43 (2%)
 Strand = Plus / Plus

                           
Query: 1 ccctccgttcctaaatataagtctttttaggaggttccactag 43
     ||||||||||||||||||||||||||||| |||||| ||||||
Sbjct: 5 ccctccgttcctaaatataagtcttttta-gaggtttcactag 46 Score = 60.0 bits (30), Expect = 2e-08
 Identities = 30/30 (100%)
 Strand = Plus / Minus

                     
Query: 1  ccctccgttcctaaatataagtctttttag 30
      ||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 160 ccctccgttcctaaatataagtctttttag 131 Score = 52.0 bits (26), Expect = 4e-06
 Identities = 44/50 (88%)
 Strand = Plus / Plus

                               
Query: 50 tatatagacatactttacagtgtagattcattcattttgcttcgtatgta 99
      |||||||||||| |||| | | |||||||| |||||||||| ||||||||
Sbjct: 64 tatatagacatattttagaatatagattcactcattttgctccgtatgta 113 Score = 52.0 bits (26), Expect = 4e-06
 Identities = 29/30 (96%)
 Strand = Plus / Plus

                     
Query: 225 tctaaaaagacatatatttaggaacggagg 254
      ||||||||||| ||||||||||||||||||
Sbjct: 130 tctaaaaagacttatatttaggaacggagg 159 Score = 46.1 bits (23), Expect = 2e-04
 Identities = 26/27 (96%)
 Strand = Plus / Plus

                   
Query: 98 tactccctctgttcctaaatataagtc 124
      ||||||||| |||||||||||||||||
Sbjct: 1  tactccctccgttcctaaatataagtc 27
>RF00906;MIR1122;AF338431.1/8563-8727 37682:Aegilops tauschii
     Length = 165

 Score = 87.7 bits (44), Expect = 7e-17
 Identities = 82/92 (89%), Gaps = 2/92 (2%)
 Strand = Plus / Minus

                                    
Query: 94 tatgtactccctctgttcctaaatataagtc-ctttaaagattccaccagggnactacat 152
      ||||||||||||| ||||||||||||||||| || || ||||| ||| | || |||||||
Sbjct: 165 tatgtactccctccgttcctaaatataagtctctgtagagatttcactatgg-actacat 107

                      
Query: 153 acggagcaaaatgagtcaatctacactctaaa 184
      ||| |||||||||||| |||||||||||||||
Sbjct: 106 acgaagcaaaatgagtgaatctacactctaaa 75 Score = 58.0 bits (29), Expect = 6e-08
 Identities = 35/37 (94%)
 Strand = Plus / Plus

                        
Query: 63 tttacagtgtagattcattcattttgcttcgtatgta 99
      |||| |||||||||||| |||||||||||||||||||
Sbjct: 75 tttagagtgtagattcactcattttgcttcgtatgta 111 Score = 48.1 bits (24), Expect = 6e-05
 Identities = 24/24 (100%)
 Strand = Plus / Minus

                  
Query: 1  ccctccgttcctaaatataagtct 24
      ||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 157 ccctccgttcctaaatataagtct 134 Score = 46.1 bits (23), Expect = 2e-04
 Identities = 26/27 (96%)
 Strand = Plus / Plus

                   
Query: 98 tactccctctgttcctaaatataagtc 124
      ||||||||| |||||||||||||||||
Sbjct: 5  tactccctccgttcctaaatataagtc 31
>RF00906;MIR1122;FJ548567.1/3141-3305 4513:Hordeum vulgare
     Length = 165

 Score = 79.8 bits (40), Expect = 2e-14
 Identities = 132/159 (83%), Gaps = 3/159 (1%)
 Strand = Plus / Plus

                                    
Query: 98 tactccctctgttcctaaatataagtcctttaa-agattccaccagggnactacatacgg 156
      ||||||||| |||||||||| |||||| ||| | ||||| | | | || ||||||| ||
Sbjct: 3  tactccctccgttcctaaatgtaagtctttttagagatttctctaaggggctacatatgg 62

                                    
Query: 157 agcaaaatgagtcaatctacactctaaagtatatctttgtacatccgtatgtagt-ttgt 215
      |||||||||||| ||||| ||||| |||||| ||| | ||||||||||||||||  |
Sbjct: 63 agcaaaatgagtgaatctgtactct-aagtatgtctatatacatccgtatgtagtcccct 121

                         
Query: 216 agtgtaatgtctaaaaagacatatatttaggaacggagg 254
      |||| || ||||||||||| ||||||||||||||||||
Sbjct: 122 agtgaaacttctaaaaagacttatatttaggaacggagg 160 Score = 60.0 bits (30), Expect = 2e-08
 Identities = 30/30 (100%)
 Strand = Plus / Minus

                     
Query: 1  ccctccgttcctaaatataagtctttttag 30
      ||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 161 ccctccgttcctaaatataagtctttttag 132 Score = 52.0 bits (26), Expect = 4e-06
 Identities = 29/30 (96%)
 Strand = Plus / Plus

                    
Query: 1 ccctccgttcctaaatataagtctttttag 30
     |||||||||||||||| |||||||||||||
Sbjct: 7 ccctccgttcctaaatgtaagtctttttag 36 Score = 46.1 bits (23), Expect = 2e-04
 Identities = 26/27 (96%)
 Strand = Plus / Minus

                   
Query: 98 tactccctctgttcctaaatataagtc 124
      ||||||||| |||||||||||||||||
Sbjct: 165 tactccctccgttcctaaatataagtc 139 Score = 44.1 bits (22), Expect = 0.001
 Identities = 28/30 (93%)
 Strand = Plus / Minus

                     
Query: 225 tctaaaaagacatatatttaggaacggagg 254
      ||||||||||| || |||||||||||||||
Sbjct: 37 tctaaaaagacttacatttaggaacggagg 8
>RF00906;MIR1122;AY853252.1/232318-232152 4513:Hordeum vulgare
     Length = 167

 Score = 75.8 bits (38), Expect = 3e-13
 Identities = 130/158 (82%), Gaps = 2/158 (1%)
 Strand = Plus / Plus

                                    
Query: 98 tactccctctgttcctaaatataagtcctttaa-agattccaccagggnactacatacgg 156
      ||||||||| ||||||||||||||| ||||| | | |||| || | || |||||||||||
Sbjct: 5  tactccctccgttcctaaatataagaccttttagaaattctactatgg-actacatacgg 63

                                    
Query: 157 agcaaaatgagtcaatctacactctaaagtatatctttgtacatccgtatgtagtttgta 216
      | ||||| | | || ||| || ||||| ||| ||| | ||||||||||||||||| ||
Sbjct: 64 aacaaaacaaataaacctataccctaaaatatgtctatatacatccgtatgtagttcata 123

                         
Query: 217 gtgtaatgtctaaaaagacatatatttaggaacggagg 254
      ||||||| |||||| | | ||||||||||||||||||
Sbjct: 124 gtgtaatacctaaaaggtcttatatttaggaacggagg 161 Score = 46.1 bits (23), Expect = 2e-04
 Identities = 29/31 (93%)
 Strand = Plus / Minus

                     
Query: 1  ccctccgttcctaaatataagtctttttagg 31
      ||||||||||||||||||||| | |||||||
Sbjct: 162 ccctccgttcctaaatataagaccttttagg 132 Score = 46.1 bits (23), Expect = 2e-04
 Identities = 29/31 (93%)
 Strand = Plus / Minus

                     
Query: 98 tactccctctgttcctaaatataagtccttt 128
      ||||||||| ||||||||||||||| |||||
Sbjct: 166 tactccctccgttcctaaatataagaccttt 136 Score = 44.1 bits (22), Expect = 0.001
 Identities = 28/30 (93%)
 Strand = Plus / Plus

                    
Query: 1 ccctccgttcctaaatataagtctttttag 30
     ||||||||||||||||||||| | ||||||
Sbjct: 9 ccctccgttcctaaatataagaccttttag 38
>RF00906;MIR1122;AY013246.1/66605-66771 112509:Hordeum vulgare
      subsp. vulgare (domesticated barley)
     Length = 167

 Score = 75.8 bits (38), Expect = 3e-13
 Identities = 130/158 (82%), Gaps = 2/158 (1%)
 Strand = Plus / Minus

                                    
Query: 98 tactccctctgttcctaaatataagtcctttaa-agattccaccagggnactacatacgg 156
      ||||||||| ||||||||||||||| ||||| | | ||| ||| | | |||||||||||
Sbjct: 163 tactccctccgttcctaaatataagaccttttacaaatttcactatag-actacatacgg 105

                                    
Query: 157 agcaaaatgagtcaatctacactctaaagtatatctttgtacatccgtatgtagtttgta 216
      |||||||||||| ||| |||| | ||| ||| ||  |||||||||||||||||| ||
Sbjct: 104 agcaaaatgagtgaatttacatcccaaaatatgactacatacatccgtatgtagtttata 45

                         
Query: 217 gtgtaatgtctaaaaagacatatatttaggaacggagg 254
      ||| || ||||||| | | ||||||||||||||||||
Sbjct: 44 gtgagatctctaaaaggtcttatatttaggaacggagg 7 Score = 46.1 bits (23), Expect = 2e-04
 Identities = 29/31 (93%)
 Strand = Plus / Plus

                     
Query: 98 tactccctctgttcctaaatataagtccttt 128
      ||||||||| ||||||||||||||| |||||
Sbjct: 2  tactccctccgttcctaaatataagaccttt 32 Score = 46.1 bits (23), Expect = 2e-04
 Identities = 47/55 (85%)
 Strand = Plus / Plus

                                 
Query: 200 tccgtatgtagtttgtagtgtaatgtctaaaaagacatatatttaggaacggagg 254
      |||||||||||| | ||||| ||| | ||||| | | ||||||||||||||||||
Sbjct: 104 tccgtatgtagtctatagtgaaatttgtaaaaggtcttatatttaggaacggagg 158 Score = 44.1 bits (22), Expect = 0.001
 Identities = 28/30 (93%)
 Strand = Plus / Plus

                    
Query: 1 ccctccgttcctaaatataagtctttttag 30
     ||||||||||||||||||||| | ||||||
Sbjct: 6 ccctccgttcctaaatataagaccttttag 35
>RF00906;MIR1122;AK252971.1/1469-1351 112509:Hordeum vulgare subsp.
      vulgare (domesticated barley)
     Length = 119

 Score = 69.9 bits (35), Expect = 2e-11
 Identities = 50/55 (90%)
 Strand = Plus / Minus

                                 
Query: 200 tccgtatgtagtttgtagtgtaatgtctaaaaagacatatatttaggaacggagg 254
      ||||||||||||  ||||||||| ||||||||||| ||||||||||||||||||
Sbjct: 64 tccgtatgtagtccatagtgtaatctctaaaaagacttatatttaggaacggagg 10 Score = 67.9 bits (34), Expect = 7e-11
 Identities = 69/78 (88%), Gaps = 2/78 (2%)
 Strand = Plus / Plus

                                    
Query: 98 tactccctctgttcctaaatataagtcctttaa-agattccaccagggnactacatacgg 156
      ||||||||| ||||||||||||||||| ||| | ||||| ||| | || |||||||||||
Sbjct: 5  tactccctccgttcctaaatataagtctttttagagattacactatgg-actacatacgg 63

               
Query: 157 agcaaaatgagtcaatct 174
      |||||||||||| |||||
Sbjct: 64 agcaaaatgagtgaatct 81 Score = 60.0 bits (30), Expect = 2e-08
 Identities = 30/30 (100%)
 Strand = Plus / Plus

                    
Query: 1 ccctccgttcctaaatataagtctttttag 30
     ||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 9 ccctccgttcctaaatataagtctttttag 38 Score = 52.0 bits (26), Expect = 4e-06
 Identities = 29/30 (96%)
 Strand = Plus / Minus

                     
Query: 1  ccctccgttcctaaatataagtctttttag 30
      ||||||||||||||||||||||| ||||||
Sbjct: 111 ccctccgttcctaaatataagtccttttag 82 Score = 52.0 bits (26), Expect = 4e-06
 Identities = 32/34 (94%)
 Strand = Plus / Minus

                       
Query: 95 atgtactccctctgttcctaaatataagtccttt 128
      |||||| ||||| |||||||||||||||||||||
Sbjct: 118 atgtaccccctccgttcctaaatataagtccttt 85 Score = 44.1 bits (22), Expect = 0.001
 Identities = 28/30 (93%)
 Strand = Plus / Plus

                     
Query: 225 tctaaaaagacatatatttaggaacggagg 254
      ||||||| ||| ||||||||||||||||||
Sbjct: 81 tctaaaaggacttatatttaggaacggagg 110
>RF00906;MIR1122;AJ400714.1/2947-2781 4565:Triticum aestivum (bread
      wheat)
     Length = 167

 Score = 60.0 bits (30), Expect = 2e-08
 Identities = 87/106 (82%)
 Strand = Plus / Plus

                                    
Query: 149 acatacggagcaaaatgagtcaatctacactctaaagtatatctttgtacatccgtatgt 208
      |||||||||| ||||||||| || ||| |||||||| | ||||  |||||||||||||
Sbjct: 53 acatacggagtaaaatgagtgaacctatactctaaaatgcatctacatacatccgtatgt 112

                             
Query: 209 agtttgtagtgtaatgtctaaaaagacatatatttaggaacggagg 254
      ||  ||||| ||| |||| |||||| |||||||||||| |||||
Sbjct: 113 ggtccatagtgaaatctctacaaagacttatatttaggaatggagg 158 Score = 52.0 bits (26), Expect = 4e-06
 Identities = 26/26 (100%)
 Strand = Plus / Plus

                  
Query: 1 ccctccgttcctaaatataagtcttt 26
     ||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 6 ccctccgttcctaaatataagtcttt 31 Score = 44.1 bits (22), Expect = 0.001
 Identities = 25/26 (96%)
 Strand = Plus / Minus

                   
Query: 1  ccctccgttcctaaatataagtcttt 26
      |||||| |||||||||||||||||||
Sbjct: 159 ccctccattcctaaatataagtcttt 134
>RF00906;MIR1122;EU812563.1/51726-51572 112509:Hordeum vulgare
      subsp. vulgare (domesticated barley)
     Length = 155

 Score = 58.0 bits (29), Expect = 6e-08
 Identities = 62/72 (86%), Gaps = 1/72 (1%)
 Strand = Plus / Minus

                                    
Query: 98 tactccctctgttcctaaatataagtcctttaa-agattccaccagggnactacatacgg 156
      ||||||||| ||||||||||||||||| ||||| | ||| ||| ||  ||||||||||
Sbjct: 151 tactccctccgttcctaaatataagtcttttaagatatttcactagtagtctacatacgg 92

            
Query: 157 agcaaaatgagt 168
      ||||||||||||
Sbjct: 91 agcaaaatgagt 80 Score = 54.0 bits (27), Expect = 1e-06
 Identities = 27/27 (100%)
 Strand = Plus / Minus

                   
Query: 1  ccctccgttcctaaatataagtctttt 27
      |||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 147 ccctccgttcctaaatataagtctttt 121 Score = 52.0 bits (26), Expect = 4e-06
 Identities = 26/26 (100%)
 Strand = Plus / Plus

                  
Query: 1 ccctccgttcctaaatataagtcttt 26
     ||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 9 ccctccgttcctaaatataagtcttt 34 Score = 48.1 bits (24), Expect = 6e-05
 Identities = 34/36 (94%), Gaps = 1/36 (2%)
 Strand = Plus / Plus

                        
Query: 98 tactccctctgttcctaaatataagtcctttaaaga 133
      ||||||||| |||||||||||||||| |||||||||
Sbjct: 5  tactccctccgttcctaaatataagt-ctttaaaga 39 Score = 48.1 bits (24), Expect = 6e-05
 Identities = 36/40 (90%)
 Strand = Plus / Plus

                          
Query: 215 tagtgtaatgtctaaaaagacatatatttaggaacggagg 254
      ||||| ||| ||| ||||||| ||||||||||||||||||
Sbjct: 107 tagtgaaatatcttaaaagacttatatttaggaacggagg 146
>RF00906;MIR1122;DQ871219.1/152084-152250 85692:Triticum turgidum
     subsp. dicoccoides
     Length = 167

 Score = 52.0 bits (26), Expect = 4e-06
 Identities = 26/26 (100%)
 Strand = Plus / Plus

                  
Query: 1 ccctccgttcctaaatataagtcttt 26
     ||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 9 ccctccgttcctaaatataagtcttt 34 Score = 52.0 bits (26), Expect = 4e-06
 Identities = 87/106 (82%), Gaps = 1/106 (0%)
 Strand = Plus / Plus

                                    
Query: 149 acatacggagcaaaatgagtcaatctacactctaaagtatatctttgtacatccgtatgt 208
      |||||||||| ||||||||| ||||||||| |||| | |||| | |||||||||||||
Sbjct: 56 acatacggagaaaaatgagtgaatctacaca-taaaatgcatctatatacatccgtatgt 114

                             
Query: 209 agtttgtagtgtaatgtctaaaaagacatatatttaggaacggagg 254
      ||  |||| ||| |||| ||||| ||||||||||||||||||
Sbjct: 115 ggtccacagtgaaatatctacgaagacttatatttaggaacggagg 160 Score = 50.1 bits (25), Expect = 2e-05
 Identities = 25/25 (100%)
 Strand = Plus / Minus

                  
Query: 1  ccctccgttcctaaatataagtctt 25
      |||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 161 ccctccgttcctaaatataagtctt 137 Score = 48.1 bits (24), Expect = 6e-05
 Identities = 27/28 (96%)
 Strand = Plus / Minus

                    
Query: 97 gtactccctctgttcctaaatataagtc 124
      |||||||||| |||||||||||||||||
Sbjct: 166 gtactccctccgttcctaaatataagtc 139 Score = 46.1 bits (23), Expect = 2e-04
 Identities = 47/55 (85%)
 Strand = Plus / Minus

                                 
Query: 200 tccgtatgtagtttgtagtgtaatgtctaaaaagacatatatttaggaacggagg 254
      ||||||||| || | ||||| ||| ||| |||||| ||||||||||||||||||
Sbjct: 64 tccgtatgtggtctatagtgaaatctctccaaagacttatatttaggaacggagg 10
>RF00906;MIR1122;AK248896.1/138-279 112509:Hordeum vulgare subsp.
      vulgare (domesticated barley)
     Length = 142

 Score = 52.0 bits (26), Expect = 4e-06
 Identities = 26/26 (100%)
 Strand = Plus / Minus

                   
Query: 1  ccctccgttcctaaatataagtcttt 26
      ||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 134 ccctccgttcctaaatataagtcttt 109 Score = 46.1 bits (23), Expect = 2e-04
 Identities = 26/27 (96%)
 Strand = Plus / Minus

                   
Query: 98 tactccctctgttcctaaatataagtc 124
      ||||||||| |||||||||||||||||
Sbjct: 138 tactccctccgttcctaaatataagtc 112
>RF00906;MIR1122;AP008214.1/20360044-20360123 39947:Oryza sativa
      Japonica Group
     Length = 80

 Score = 50.1 bits (25), Expect = 2e-05
 Identities = 25/25 (100%)
 Strand = Plus / Plus

                  
Query: 98 tactccctctgttcctaaatataag 122
      |||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 5  tactccctctgttcctaaatataag 29 Score = 44.1 bits (22), Expect = 0.001
 Identities = 25/26 (96%)
 Strand = Plus / Minus

                   
Query: 97 gtactccctctgttcctaaatataag 122
      |||||||||| |||||||||||||||
Sbjct: 77 gtactccctccgttcctaaatataag 52
>RF00906;MIR1122;AAAA02032049.1/7937-7781 39946:Oryza sativa Indica
      Group
     Length = 157

 Score = 48.1 bits (24), Expect = 6e-05
 Identities = 27/28 (96%)
 Strand = Plus / Minus

                    
Query: 95 atgtactccctctgttcctaaatataag 122
      ||||||||||||||| ||||||||||||
Sbjct: 156 atgtactccctctgtccctaaatataag 129
>RF00906;MIR1122;AP008217.1/6469174-6469304 39947:Oryza sativa
      Japonica Group
     Length = 131

 Score = 48.1 bits (24), Expect = 6e-05
 Identities = 24/24 (100%)
 Strand = Plus / Plus

                  
Query: 98 tactccctctgttcctaaatataa 121
      ||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 5  tactccctctgttcctaaatataa 28
>RF01058;MIR806;AAAA02029566.1/13003-12764 39946:Oryza sativa Indica
      Group
     Length = 240

 Score = 46.1 bits (23), Expect = 2e-04
 Identities = 23/23 (100%)
 Strand = Plus / Minus

                 
Query: 97 gtactccctctgttcctaaatat 119
      |||||||||||||||||||||||
Sbjct: 240 gtactccctctgttcctaaatat 218
>RF01058;MIR806;AP008207.1/40026717-40026952 39947:Oryza sativa
      Japonica Group
     Length = 236

 Score = 46.1 bits (23), Expect = 2e-04
 Identities = 23/23 (100%)
 Strand = Plus / Plus

                 
Query: 97 gtactccctctgttcctaaatat 119
      |||||||||||||||||||||||
Sbjct: 1  gtactccctctgttcctaaatat 23
>RF00906;MIR1122;AC174311.25/90843-90999 3880:Medicago truncatula
      (barrel medic)
     Length = 157

 Score = 44.1 bits (22), Expect = 0.001
 Identities = 25/26 (96%)
 Strand = Plus / Plus

                   
Query: 97 gtactccctctgttcctaaatataag 122
      |||||||||||| |||||||||||||
Sbjct: 4  gtactccctctggtcctaaatataag 29
>RF00906;MIR1122;AK248235.1/1048-956 112509:Hordeum vulgare subsp.
      vulgare (domesticated barley)
     Length = 93

 Score = 44.1 bits (22), Expect = 0.001
 Identities = 22/22 (100%)
 Strand = Plus / Plus

                 
Query: 98 tactccctctgttcctaaatat 119
      ||||||||||||||||||||||
Sbjct: 5  tactccctctgttcctaaatat 26
>RF00906;MIR1122;FM164415.1/16902-16796 4513:Hordeum vulgare
     Length = 107

 Score = 44.1 bits (22), Expect = 0.001
 Identities = 25/26 (96%)
 Strand = Plus / Plus

                  
Query: 1 ccctccgttcctaaatataagtcttt 26
     |||||| |||||||||||||||||||
Sbjct: 9 ccctcctttcctaaatataagtcttt 34
>RF00906;MIR1122;AP008212.1/4114034-4113904 39947:Oryza sativa
      Japonica Group
     Length = 131

 Score = 44.1 bits (22), Expect = 0.001
 Identities = 25/26 (96%)
 Strand = Plus / Minus

                   
Query: 97 gtactccctctgttcctaaatataag 122
      ||||||||||||| ||||||||||||
Sbjct: 128 gtactccctctgtccctaaatataag 103