miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

GATTTGTCCACGTCATCACAA

    similar mature miRNA(s)
   GATTCGTCCACGTCATCACGAG
    osa-miRf10784-akr (PMRD)