miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

TATGCAAGGTGCATAAGGATT

    similar mature miRNA(s)
   TATGCAGGGTGCATAAGGATT
    mtr-miR2652a, MIMAT0013424 (miRBase)
    mtr-miR2652b, MIMAT0013425 (miRBase)
    mtr-miR2652c, MIMAT0013426 (miRBase)
    mtr-miR2652d, MIMAT0013427 (miRBase)
    mtr-miR2652e, MIMAT0013428 (miRBase)
    mtr-miR2652f, MIMAT0013429 (miRBase)
    mtr-miR2652g, MIMAT0013430 (miRBase)
    mtr-miR2652h, MIMAT0013431 (miRBase)
    mtr-miR2652i, MIMAT0013432 (miRBase)
    mtr-miR2652j, MIMAT0013433 (miRBase)
    mtr-miR2652k, MIMAT0013434 (miRBase)
    mtr-miR2652l, MIMAT0013435 (miRBase)
    mtr-miR2652a (PMRD)
    mtr-miR2652b (PMRD)
    mtr-miR2652c (PMRD)
    mtr-miR2652d (PMRD)
    mtr-miR2652e (PMRD)
    mtr-miR2652f (PMRD)
    mtr-miR2652g (PMRD)
    mtr-miR2652h (PMRD)
    mtr-miR2652i (PMRD)
    mtr-miR2652j (PMRD)
    mtr-miR2652k (PMRD)
    mtr-miR2652l (PMRD)