Detailed information on ENST00000524707

lncRNA-RNA interactions

No interactions found for this lncRNA.

Sequence

>ENST00000524707 (746 nt)
GGGAGATAGAATGTCATCGGAATGCCCATAGACATCTAAAGCAGTGCAGTGATTTGGAGGAAATTAATGTTTCTGAAATTGTTGGATCATAAAGTTCAAG
GGGCAAAATATTAGAACTTGAAGCTGGAACAATAAGCAAGGGTCAAATGACAGCGATCCAGTTAGACCATGTTGAAGACCTCAGATTGTATCCTTTCAGT
GATGGGAACATCGAAACATTTCATCTCTCTGTTGCCCTTTCTTTGCAAATGGGACAGACTCAGGGCATTCAGAATAGAATGTTCCGCTGAGTTGTTGTGA
AAACTACAGTGTAAGGAGAAGCATGAAAAATGCTGCATATGCCATGAAACAAAGAAGCCAAGCTTGAAATCAGAATCTCCAACAAACCCCCAATCAATTG
TGGCATCCTTAGCTTGGCCGTTGAACAGCTAAGGAGAGGGAATCACTCCAAGGGTATTTTTTTTTTTTCTTGAGATTTTGAAAGAGTAGAGATGGACATC
AGAAATATTTGACCCAGTCCTTTTTCAAATTGCTTTGCTGTGCTGAAACTTTTGTGTGGATGAAATTCACCTGAGATGCTTGTTTAAATGCACCTTCCTG
AGCCTACCTCTACACAGGCTGATTTAGCAGATTTTGGAGTGGGATCCAGAGTTCTGCTTTTTAAAGAAGAACCTCAAGAGGCCAGGAGCGGTGGCTCACG
CCTGTAATCCCAGCACTTCGGGAGGCCGAGGCGGGCGGATCACGAGG

ExpressionFull and truncated open reading frames discovered in ENST00000524707

In silico ORF/peptide predictions
Nothing found.


RiboTaper predictions from Ribo-Seq data (HEK293 cell line)
Nothing found.

BLAST search results

Best hit to NONCODE v4:
NONHSAT018550 (Evalue: 0)