miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: Browse :: Contigs
EST name EST sequence
gi|67896458|gb|DR151368.1|DR151368 AGACCCGGCAGTGCCACTCGCCTGCAGTGGCCTTTAAAGGAGCCTGGNCTTGGAGCGGAATTTCTGGCAATCCTTTAAAG
TTCAAGGCAAATGGACACAGAAACAGATGCAACAAATGAGAACAATTCTAATTAGTTTGGAGAGATGTGGCCCATCATGT
GTGAAACTGTCTCTTCTGGGGAGTCCTTTCAAAAGGGGAATTTGCCACAAATAAATTGGCAATTTACAAAAACGGAGACG
AGAAAGGAATGTTTTTTGGGGCAAAAGAATTTCCCGAAAATCGAGACCAAGCACAGGTGTTCACTGCACAGCAAAGGGGA
GGGAGGGGGAGGGGGAACTGCGTAACAAATGTGCATTTAATGCAGTTTTCTCCATCTCCGTCTCCATCTCCATGGCAGAG
TCGGTCCTCTGTGGCAGCAGCAACGACAAATTACACATACGCTGCCACGTTGCCGGCAATCATTTATGCAGTCAGCTTTG
ACTTTGGCCCAAAAACAAAAAGTACATGTGCCTGGCCAAAATAAATATATGCTGCAACATTTGATGCAGTCGTGCAACAG
GCAGCAGAGGCAGCAGAGGCAGCTGGCAGTCGAGCAGATTATATTGGAAAAAGTTAACTTATTGCATAATGCTGTAAAAG
CTGCAAAACCGTCTGCCATTGGCATAATGAATGAGCAGCCACTCAGAACTTCCTGCTTGCTTCTGCTGCTGATGCTGCTT
TGAGTCGCTTATCCCCAGCCCTGGTCCCCCTTCGCCACCCCTATCCCCATCATTGATTCATGACTCGCATCCGCCTCATC
CGGCGGGAGCCATTTGGCGCTCAAAAAACGTTTACGAATGCATCCCAGGGTGGCACCAAACGGCAAAACTGAATATGCAA
AATATTTTTCCACTTGATATCACCGAATAACATAATTTTGTTTGCACATGAAAATTGAAGTGGCAGTGAAAAAAACACAA
GGGAAAACTGCAAAAGGGTAAGGGGGGGGAAATGAAAGGCCCAACTAAGGGGAAGCCCCTGGTAAAAACCCGGGAAACTT
TGGCAAAACCAAACCCCCAAGAAATCTCCCCGGGGGGAGGGGTAAAAAGGGGAAACCCCAAAGTTCCCATTA