miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: BLAST


BLASTN 2.2.20 [Feb-08-2009]


Reference: Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schaffer, 
Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997), 
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search
programs", Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.
>32889_rno-mir-376a:mirbase
     Length = 82

 Score = 135 bits (68), Expect = 4e-33
 Identities = 68/68 (100%)
 Strand = Plus / Plus

                                   
Query: 1 taaaaggtagattctccttctatgagtacaatattaatgactaatcgtagaggaaaatcc 60
     ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 8 taaaaggtagattctccttctatgagtacaatattaatgactaatcgtagaggaaaatcc 67

         
Query: 61 acgttttc 68
     ||||||||
Sbjct: 68 acgttttc 75
>33097_rno-mir-3595:mirbase
     Length = 120

 Score = 135 bits (68), Expect = 4e-33
 Identities = 68/68 (100%)
 Strand = Plus / Minus

                                   
Query: 1 taaaaggtagattctccttctatgagtacaatattaatgactaatcgtagaggaaaatcc 60
     ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 95 taaaaggtagattctccttctatgagtacaatattaatgactaatcgtagaggaaaatcc 36

         
Query: 61 acgttttc 68
     ||||||||
Sbjct: 35 acgttttc 28
>27156_eca-mir-376a:mirbase
     Length = 68

 Score = 111 bits (56), Expect = 6e-26
 Identities = 65/68 (95%)
 Strand = Plus / Plus

                                   
Query: 1 taaaaggtagattctccttctatgagtacaatattaatgactaatcgtagaggaaaatcc 60
     ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||| ||||| |||||||||||||
Sbjct: 1 taaaaggtagattctccttctatgagtacaatatttatgattaatcatagaggaaaatcc 60

         
Query: 61 acgttttc 68
     ||||||||
Sbjct: 61 acgttttc 68
>27879_mml-mir-376a-1:mirbase
     Length = 68

 Score = 103 bits (52), Expect = 1e-23
 Identities = 64/68 (94%)
 Strand = Plus / Plus

                                   
Query: 1 taaaaggtagattctccttctatgagtacaatattaatgactaatcgtagaggaaaatcc 60
     |||||||||||||||||||||||||||||| |||| |||| ||||| |||||||||||||
Sbjct: 1 taaaaggtagattctccttctatgagtacattatttatgattaatcatagaggaaaatcc 60

         
Query: 61 acgttttc 68
     ||||||||
Sbjct: 61 acgttttc 68
>28617_hsa-mir-376a-1:mirbase
     Length = 68

 Score = 103 bits (52), Expect = 1e-23
 Identities = 64/68 (94%)
 Strand = Plus / Plus

                                   
Query: 1 taaaaggtagattctccttctatgagtacaatattaatgactaatcgtagaggaaaatcc 60
     |||||||||||||||||||||||||||||| |||| |||| ||||| |||||||||||||
Sbjct: 1 taaaaggtagattctccttctatgagtacattatttatgattaatcatagaggaaaatcc 60

         
Query: 61 acgttttc 68
     ||||||||
Sbjct: 61 acgttttc 68
>30980_ppy-mir-376a-1:mirbase
     Length = 68

 Score = 103 bits (52), Expect = 1e-23
 Identities = 64/68 (94%)
 Strand = Plus / Plus

                                   
Query: 1 taaaaggtagattctccttctatgagtacaatattaatgactaatcgtagaggaaaatcc 60
     |||||||||||||||||||||||||||||| |||| |||| ||||| |||||||||||||
Sbjct: 1 taaaaggtagattctccttctatgagtacattatttatgattaatcatagaggaaaatcc 60

         
Query: 61 acgttttc 68
     ||||||||
Sbjct: 61 acgttttc 68
>30353_ptr-mir-376a-1:mirbase
     Length = 67

 Score = 101 bits (51), Expect = 6e-23
 Identities = 63/67 (94%)
 Strand = Plus / Plus

                                   
Query: 2 aaaaggtagattctccttctatgagtacaatattaatgactaatcgtagaggaaaatcca 61
     ||||||||||||||||||||||||||||| |||| |||| ||||| ||||||||||||||
Sbjct: 1 aaaaggtagattctccttctatgagtacattatttatgattaatcatagaggaaaatcca 60

         
Query: 62 cgttttc 68
     |||||||
Sbjct: 61 cgttttc 67
>33348_bta-mir-376a:mirbase
     Length = 99

 Score = 95.6 bits (48), Expect = 4e-21
 Identities = 63/68 (92%)
 Strand = Plus / Plus

                                   
Query: 1 taaaaggtagattctccttctatgagtacaatattaatgactaatcgtagaggaaaatcc 60
     |||||||||||||||||||||||||||||| |||| | || ||||| |||||||||||||
Sbjct: 18 taaaaggtagattctccttctatgagtacattatttacgattaatcatagaggaaaatcc 77

         
Query: 61 acgttttc 68
     ||||||||
Sbjct: 78 acgttttc 85
>33817_oar-mir-376a:mirbase
     Length = 103

 Score = 95.6 bits (48), Expect = 4e-21
 Identities = 63/68 (92%)
 Strand = Plus / Plus

                                   
Query: 1 taaaaggtagattctccttctatgagtacaatattaatgactaatcgtagaggaaaatcc 60
     |||||||||||||||||||||||||||||| |||| | || ||||| |||||||||||||
Sbjct: 16 taaaaggtagattctccttctatgagtacattatttacgattaatcatagaggaaaatcc 75

         
Query: 61 acgttttc 68
     ||||||||
Sbjct: 76 acgttttc 83
>33818_oar-mir-376a:mirbase
     Length = 103

 Score = 95.6 bits (48), Expect = 4e-21
 Identities = 63/68 (92%)
 Strand = Plus / Plus

                                   
Query: 1 taaaaggtagattctccttctatgagtacaatattaatgactaatcgtagaggaaaatcc 60
     |||||||||||||||||||||||||||||| |||| | || ||||| |||||||||||||
Sbjct: 16 taaaaggtagattctccttctatgagtacattatttacgattaatcatagaggaaaatcc 75

         
Query: 61 acgttttc 68
     ||||||||
Sbjct: 76 acgttttc 83
>34079_ssc-mir-376a:mirbase
     Length = 80

 Score = 95.6 bits (48), Expect = 4e-21
 Identities = 63/68 (92%)
 Strand = Plus / Plus

                                   
Query: 1 taaaaggtagattctccttctatgagtacaatattaatgactaatcgtagaggaaaatcc 60
     |||||||||||||||||||||||||||||| |||| || | ||||| |||||||||||||
Sbjct: 7 taaaaggtagattctccttctatgagtacattatttattattaatcatagaggaaaatcc 66

         
Query: 61 acgttttc 68
     ||||||||
Sbjct: 67 acgttttc 74
>26823_cfa-mir-376a-1:mirbase
     Length = 58

 Score = 83.8 bits (42), Expect = 1e-17
 Identities = 54/58 (93%)
 Strand = Plus / Plus

                                  
Query: 7 gtagattctccttctatgagtacaatattaatgactaatcgtagaggaaaatccacgt 64
     |||||||||||||||||||||||| |||| |||| ||||| |||||||||||||||||
Sbjct: 1 gtagattctccttctatgagtacattatttatgattaatcatagaggaaaatccacgt 58
>27880_mml-mir-376a-2:mirbase
     Length = 80

 Score = 48.1 bits (24), Expect = 8e-07
 Identities = 57/68 (83%)
 Strand = Plus / Plus

                                   
Query: 1 taaaaggtagattctccttctatgagtacaatattaatgactaatcgtagaggaaaatcc 60
     ||||||||||||| |||||||||| |||  || ||| ||||| |||||||||||||
Sbjct: 7 taaaaggtagattttccttctatggttacgtgtttgatggttaatcatagaggaaaatcc 66

         
Query: 61 acgttttc 68
     ||||||||
Sbjct: 67 acgttttc 74
>28618_hsa-mir-376a-2:mirbase
     Length = 80

 Score = 48.1 bits (24), Expect = 8e-07
 Identities = 57/68 (83%)
 Strand = Plus / Plus

                                   
Query: 1 taaaaggtagattctccttctatgagtacaatattaatgactaatcgtagaggaaaatcc 60
     ||||||||||||| |||||||||| |||  || ||| ||||| |||||||||||||
Sbjct: 7 taaaaggtagattttccttctatggttacgtgtttgatggttaatcatagaggaaaatcc 66

         
Query: 61 acgttttc 68
     ||||||||
Sbjct: 67 acgttttc 74
>30354_ptr-mir-376a-2:mirbase
     Length = 79

 Score = 48.1 bits (24), Expect = 8e-07
 Identities = 57/68 (83%)
 Strand = Plus / Plus

                                   
Query: 1 taaaaggtagattctccttctatgagtacaatattaatgactaatcgtagaggaaaatcc 60
     ||||||||||||| |||||||||| |||  || ||| ||||| |||||||||||||
Sbjct: 6 taaaaggtagattttccttctatggttacgtgtttgatggttaatcatagaggaaaatcc 65

         
Query: 61 acgttttc 68
     ||||||||
Sbjct: 66 acgttttc 73
>30981_ppy-mir-376a-2:mirbase
     Length = 80

 Score = 48.1 bits (24), Expect = 8e-07
 Identities = 57/68 (83%)
 Strand = Plus / Plus

                                   
Query: 1 taaaaggtagattctccttctatgagtacaatattaatgactaatcgtagaggaaaatcc 60
     ||||||||||||| |||||||||| |||  || ||| ||||| |||||||||||||
Sbjct: 7 taaaaggtagattttccttctatggttacgtgtttgatggttaatcatagaggaaaatcc 66

         
Query: 61 acgttttc 68
     ||||||||
Sbjct: 67 acgttttc 74
>33351_bta-mir-376d:mirbase
     Length = 82

 Score = 48.1 bits (24), Expect = 8e-07
 Identities = 57/68 (83%)
 Strand = Plus / Plus

                                   
Query: 1 taaaaggtagattctccttctatgagtacaatattaatgactaatcgtagaggaaaatcc 60
     ||||||||||||| ||||||||||| |||  || ||| ||||| |||||||||||||
Sbjct: 7 taaaaggtagattttccttctatgattacgggtttggtgattaatcatagaggaaaatcc 66

         
Query: 61 acgttttc 68
     || |||||
Sbjct: 67 acattttc 74
>33823_oar-mir-376d:mirbase
     Length = 110

 Score = 40.1 bits (20), Expect = 2e-04
 Identities = 23/24 (95%)
 Strand = Plus / Plus

                 
Query: 1 taaaaggtagattctccttctatg 24
     ||||||||||||| ||||||||||
Sbjct: 23 taaaaggtagattttccttctatg 46
>26824_cfa-mir-376a-2:mirbase
     Length = 58

 Score = 38.2 bits (19), Expect = 7e-04
 Identities = 22/23 (95%)
 Strand = Plus / Plus

                 
Query: 42 taatcgtagaggaaaatccacgt 64
     ||||| |||||||||||||||||
Sbjct: 36 taatcatagaggaaaatccacgt 58
>26825_cfa-mir-376a-3:mirbase
     Length = 59

 Score = 38.2 bits (19), Expect = 7e-04
 Identities = 22/23 (95%)
 Strand = Plus / Plus

                 
Query: 42 taatcgtagaggaaaatccacgt 64
     ||||| |||||||||||||||||
Sbjct: 37 taatcatagaggaaaatccacgt 59
>26826_cfa-mir-376b:mirbase
     Length = 99

 Score = 38.2 bits (19), Expect = 7e-04
 Identities = 25/27 (92%)
 Strand = Plus / Plus

                   
Query: 42 taatcgtagaggaaaatccacgttttc 68
     ||||| |||||||||||||| ||||||
Sbjct: 59 taatcatagaggaaaatccatgttttc 85
>27157_eca-mir-376b:mirbase
     Length = 82

 Score = 38.2 bits (19), Expect = 7e-04
 Identities = 25/27 (92%)
 Strand = Plus / Plus

                   
Query: 42 taatcgtagaggaaaatccacgttttc 68
     ||||| |||||||||||||| ||||||
Sbjct: 49 taatcatagaggaaaatccatgttttc 75
>27881_mml-mir-376b:mirbase
     Length = 100

 Score = 38.2 bits (19), Expect = 7e-04
 Identities = 25/27 (92%)
 Strand = Plus / Plus

                   
Query: 42 taatcgtagaggaaaatccacgttttc 68
     ||||| |||||||||||||| ||||||
Sbjct: 60 taatcatagaggaaaatccatgttttc 86
>28619_hsa-mir-376b:mirbase
     Length = 100

 Score = 38.2 bits (19), Expect = 7e-04
 Identities = 25/27 (92%)
 Strand = Plus / Plus

                   
Query: 42 taatcgtagaggaaaatccacgttttc 68
     ||||| |||||||||||||| ||||||
Sbjct: 60 taatcatagaggaaaatccatgttttc 86
>30355_ptr-mir-376b:mirbase
     Length = 99

 Score = 38.2 bits (19), Expect = 7e-04
 Identities = 25/27 (92%)
 Strand = Plus / Plus

                   
Query: 42 taatcgtagaggaaaatccacgttttc 68
     ||||| |||||||||||||| ||||||
Sbjct: 59 taatcatagaggaaaatccatgttttc 85
>30982_ppy-mir-376b:mirbase
     Length = 100

 Score = 38.2 bits (19), Expect = 7e-04
 Identities = 25/27 (92%)
 Strand = Plus / Plus

                   
Query: 42 taatcgtagaggaaaatccacgttttc 68
     ||||| |||||||||||||| ||||||
Sbjct: 60 taatcatagaggaaaatccatgttttc 86
>33349_bta-mir-376b:mirbase
     Length = 93

 Score = 38.2 bits (19), Expect = 7e-04
 Identities = 25/27 (92%)
 Strand = Plus / Plus

                   
Query: 42 taatcgtagaggaaaatccacgttttc 68
     ||||| |||||||||||||| ||||||
Sbjct: 54 taatcatagaggaaaatccatgttttc 80
>33819_oar-mir-376b:mirbase
     Length = 106

 Score = 38.2 bits (19), Expect = 7e-04
 Identities = 25/27 (92%)
 Strand = Plus / Plus

                   
Query: 42 taatcgtagaggaaaatccacgttttc 68
     ||||| |||||||||||||| ||||||
Sbjct: 59 taatcatagaggaaaatccatgttttc 85
>33820_oar-mir-376b:mirbase
     Length = 106

 Score = 38.2 bits (19), Expect = 7e-04
 Identities = 25/27 (92%)
 Strand = Plus / Plus

                   
Query: 42 taatcgtagaggaaaatccacgttttc 68
     ||||| |||||||||||||| ||||||
Sbjct: 59 taatcatagaggaaaatccatgttttc 85