miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

AGCAGCATTGTACAGGGCTAT

    similar mature miRNA(s)
   AGCAGCATTGTACAGGGCTAT
    cfa-miR-107, MIMAT0006666 (miRBase)

   AGCAGCATTGTACAGGGCTATGA
    hsa-miR-103a, MIMAT0000101 (miRBase)
    mmu-miR-103, MIMAT0000546 (miRBase)
    rno-miR-103, MIMAT0000824 (miRBase)
    gga-miR-103, MIMAT0001145 (miRBase)
    dre-miR-103, MIMAT0001816 (miRBase)
    ssc-miR-103, MIMAT0002154 (miRBase)
    age-miR-103, MIMAT0002442 (miRBase)
    ggo-miR-103, MIMAT0002443 (miRBase)
    ppa-miR-103, MIMAT0002444 (miRBase)
    ppy-miR-103, MIMAT0002445 (miRBase)
    ptr-miR-103, MIMAT0002446 (miRBase)
    mml-miR-103, MIMAT0002447 (miRBase)
    lla-miR-103, MIMAT0002448 (miRBase)
    mne-miR-103, MIMAT0002449 (miRBase)
    fru-miR-103, MIMAT0003041 (miRBase)
    tni-miR-103, MIMAT0003042 (miRBase)
    bta-miR-103, MIMAT0003521 (miRBase)
    xtr-miR-103, MIMAT0003663 (miRBase)
    mdo-miR-103, MIMAT0004099 (miRBase)
    oan-miR-103, MIMAT0006942 (miRBase)
    cfa-miR-103, MIMAT0006687 (miRBase)
    eca-miR-107a, MIMAT0013061 (miRBase)
    eca-miR-103, MIMAT0013105 (miRBase)
    tgu-miR-103, MIMAT0014523 (miRBase)
    pma-miR-103b, MIMAT0019443 (miRBase)

   AGCAGCATTGTACAGGGCTTT
    dre-miR-107b, MIMAT0011301 (miRBase)

   AGCAGCATTGTACAGGGCTATCA
    hsa-miR-107, MIMAT0000104 (miRBase)
    mmu-miR-107, MIMAT0000647 (miRBase)
    rno-miR-107, MIMAT0000826 (miRBase)
    gga-miR-107, MIMAT0001147 (miRBase)
    dre-miR-107, MIMAT0001817 (miRBase)
    ssc-miR-107, MIMAT0002155 (miRBase)
    mml-miR-107, MIMAT0002458 (miRBase)
    ptr-miR-107, MIMAT0002459 (miRBase)
    ggo-miR-107, MIMAT0002460 (miRBase)
    ppy-miR-107, MIMAT0002461 (miRBase)
    lla-miR-107, MIMAT0002462 (miRBase)
    mne-miR-107, MIMAT0002463 (miRBase)
    ppa-miR-107, MIMAT0002464 (miRBase)
    fru-miR-107, MIMAT0003043 (miRBase)
    tni-miR-107, MIMAT0003044 (miRBase)
    xtr-miR-107, MIMAT0003584 (miRBase)
    mdo-miR-107, MIMAT0004100 (miRBase)
    eca-miR-107b, MIMAT0012886 (miRBase)
    tgu-miR-107, MIMAT0014556 (miRBase)

   AGCAGCATTGTACAGGGCTATC
    bta-miR-107, MIMAT0003785 (miRBase)
    oan-miR-107, MIMAT0007119 (miRBase)