miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

GCTGGTAAAATGGAACCAAAT

    similar mature miRNA(s)
   GCTGGTAAAATGGAACCAAAT

   GCTGGTCAAATGGAACCAAGTC

   GTTGGTAAAGTGGAATCAAA

   GCTGGTCAAACGGAACCAAGTC

   GCTGGTCAAACGGAACCAAGT