miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

GTACTCCCTTCGTTCCAAAAT

    similar mature miRNA(s)
   GTACTCCTTTCGTCCCAAAA
    osa-miRf11213-akr (PMRD)

   ATACTCCCTTCGTCCCAAAAAA
    osa-miRf10155-akr (PMRD)

   GTACTCCCTCAGTCCCAAAA
    osa-miRf11618-akr (PMRD)

   CTACTCCCTCCGTCCCAAAATAAGT
    osa-miRf11603-akr (PMRD)

   GTACTCCTTTCGTCCCAAAAAAAA
    osa-miRf11270-akr (PMRD)

   TTACTCCCTCCGTCCCAAAAAA
    osa-miRf11219-akr (PMRD)

   ATACTCCCTCCGTCCCTAAA
    osa-miRf11212-akr (PMRD)

   TTACTCCCTCCGTCCCATAA
    osa-miRf10572-akr (PMRD)

   TTACTCCCTCCGTCCCAATA
    osa-miRf10401-akr (PMRD)

   CTACTCTCTCCGTCCCAAAA
    osa-miRf11605-akr (PMRD)

   CTACTCCCTATGTCCCAAAA
    osa-miRf11624-akr (PMRD)

   ATACTCCCTCCGTCCCAAAAA
    osa-miRf11738-akr (PMRD)