miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

TACCAAAGAAGATTTGCCCCA

    similar mature miRNA(s)
   TGCCAAAGAAGATTTGCCCCG
    ptc-miR399d, MIMAT0002047 (miRBase)
    ptc-miR399e, MIMAT0002048 (miRBase)
    mtr-miR399f (PMRD)
    ptc-miR399d (PMRD)
    ptc-miR399e (PMRD)

   TGCCAAAGGAGAATTGCCC
    tae-miR399, MIMAT0005349 (miRBase)
    tae-miR399 (PMRD)

   TGCCAAAGAAGATTTGCCCTG
    mtr-miR399k, MIMAT0011078 (miRBase)
    mtr-miR399j (PMRD)
    mtr-miR399k (PMRD)

   CGCCAAAGAAGATTTGCCCCG
    mtr-miR399j, MIMAT0011077 (miRBase)
    mtr-miR399i (PMRD)

   TGCCAAAGGAGATTTGCCCCT
    vvi-miR399g, MIMAT0005731 (miRBase)
    vvi-miR399g (PMRD)

   TGCCAAAGGAGATTTGCCCCG
    ath-miR399d, MIMAT0000954 (miRBase)
    ptc-miR399a, MIMAT0002044 (miRBase)
    aly-miR399d, MIMAT0017578 (miRBase)
    aly-miR399g, MIMAT0017670 (miRBase)
    aly-miR399i, MIMAT0017674 (miRBase)
    tcc-miR399h, MIMAT0020442 (miRBase)
    hvu-miR399, MIMAT0020542 (miRBase)
    ath-miR399d (PMRD)
    ptc-miR399a (PMRD)

   TGCCAAAGGAAATTTGCCCCG
    osa-miR399k, MIMAT0000994 (miRBase)
    sbi-miR399g, MIMAT0001443 (miRBase)
    zma-miR399f, MIMAT0001709 (miRBase)
    osa-miR399k (PMRD)
    sbi-miR399g (PMRD)
    zma-miR399f (PMRD)
    zma-miR399g (PMRD)

   TGCCAAAGGAGATTTGCCCTG
    ath-miR399a, MIMAT0000951 (miRBase)
    mtr-miR399c, MIMAT0001650 (miRBase)
    mtr-miR399h, MIMAT0011075 (miRBase)
    mtr-miR399i, MIMAT0011076 (miRBase)
    ghr-miR399d, MIMAT0014350 (miRBase)
    aly-miR399f, MIMAT0017582 (miRBase)
    ath-miR399a (PMRD)
    ghr-miR399b (PMRD)
    ghr-miR399d (PMRD)
    mtr-miR399c (PMRD)
    mtr-miR399h (PMRD)

   TGCCAAAGGAGATTTGCCTCG
    ath-miR399e, MIMAT0000955 (miRBase)
    aly-miR399e, MIMAT0017580 (miRBase)
    ath-miR399e (PMRD)

   TGCCAAAGGAGAGTTGCCCTA
    osa-miR399j, MIMAT0000993 (miRBase)
    ptc-miR399i, MIMAT0002052 (miRBase)
    sly-miR399, MIMAT0009146 (miRBase)
    aqc-miR399, MIMAT0012580 (miRBase)
    csi-miR399b, MIMAT0018470 (miRBase)
    aqc-miR399 (PMRD)
    osa-miR399j (PMRD)
    ptc-miR399i (PMRD)
    sly-miR399 (PMRD)

   TGCCAAAGGAGATTTGCCCAG
    osa-miR399e, MIMAT0000988 (miRBase)
    osa-miR399f, MIMAT0000989 (miRBase)
    osa-miR399g, MIMAT0000990 (miRBase)
    sbi-miR399e, MIMAT0001440 (miRBase)
    sbi-miR399f, MIMAT0001441 (miRBase)
    mtr-miR399a, MIMAT0001651 (miRBase)
    mtr-miR399e, MIMAT0001652 (miRBase)
    mtr-miR399f, MIMAT0011073 (miRBase)
    mtr-miR399g, MIMAT0011074 (miRBase)
    rco-miR399e, MIMAT0014200 (miRBase)
    mtr-miR399a (PMRD)
    mtr-miR399e (PMRD)
    osa-miR399e (PMRD)
    osa-miR399f (PMRD)
    osa-miR399g (PMRD)
    rco-miR399e (PMRD)
    sbi-miR399e (PMRD)
    sbi-miR399f (PMRD)

   TGCCAAAGGAGATTTGCCCGG
    ath-miR399f, MIMAT0000956 (miRBase)
    ptc-miR399b, MIMAT0002045 (miRBase)
    ptc-miR399c, MIMAT0002046 (miRBase)
    bna-miR399, MIMAT0004449 (miRBase)
    vvi-miR399e, MIMAT0005730 (miRBase)
    rco-miR399b, MIMAT0014197 (miRBase)
    rco-miR399c, MIMAT0014198 (miRBase)
    aly-miR399a, MIMAT0017572 (miRBase)
    aly-miR399h, MIMAT0017672 (miRBase)
    aly-miR399j, MIMAT0017906 (miRBase)
    csi-miR399a, MIMAT0018469 (miRBase)
    tcc-miR399b, MIMAT0020436 (miRBase)
    tcc-miR399d, MIMAT0020438 (miRBase)
    ath-miR399f (PMRD)
    bna-miR399 (PMRD)
    ptc-miR399b (PMRD)
    ptc-miR399c (PMRD)
    rco-miR399b (PMRD)
    rco-miR399c (PMRD)
    vvi-miR399e (PMRD)