miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

TCGTTGAGTGCCGCGTTGATG

    similar mature miRNA(s)
   TCATTGAGTGCAGCGTTGATG
    ath-miR397a, MIMAT0000946 (miRBase)
    osa-miR397a, MIMAT0000980 (miRBase)
    ptc-miR397a, MIMAT0002038 (miRBase)
    vvi-miR397a, MIMAT0006561 (miRBase)
    sbi-miR397, MIMAT0011359 (miRBase)
    bdi-miR397a, MIMAT0012180 (miRBase)
    rco-miR397, MIMAT0014193 (miRBase)
    aly-miR397a, MIMAT0017561 (miRBase)
    aly-miR397b, MIMAT0017563 (miRBase)
    csi-miR397, MIMAT0018465 (miRBase)
    tcc-miR397, MIMAT0020432 (miRBase)
    ath-miR397a (PMRD)
    bdi-miR397 (PMRD)
    osa-miR397a (PMRD)
    ptc-miR397a (PMRD)
    rco-miR397 (PMRD)
    sbi-miR397 (PMRD)
    vvi-miR397a (PMRD)
    vvi-miR397b (PMRD)

   CCGTTGAGTGCAGCGTTGATG
    hvu-miR397, MIMAT0018224 (miRBase)

   TCATTGAGTGCAGCGTTGATGT
    bna-miR397a, MIMAT0005600 (miRBase)
    bna-miR397b, MIMAT0005601 (miRBase)
    bna-miR397a (PMRD)
    bna-miR397b (PMRD)

   TCATTGAGCGCAGCGTTGATG
    zma-miR397a, MIMAT0014018 (miRBase)
    zma-miR397b, MIMAT0014019 (miRBase)
    zma-miR397a (PMRD)
    zma-miR397b (PMRD)

   TTATTGAGTGCAGCGTTGATG
    osa-miR397b, MIMAT0000981 (miRBase)
    osa-miR397b (PMRD)

   TCATTGAGTGCATCGTTGATG
    ath-miR397b, MIMAT0000947 (miRBase)
    ath-miR397b (PMRD)

   CCATTGAGTGCAGCGTTGATG
    ptc-miR397b, MIMAT0002039 (miRBase)
    ptc-miR397b (PMRD)

   TCATTGAGTGCAGCGTTGACG
    pab-miR397, MIMAT0018155 (miRBase)

   TCATTGAGTGGAGCTTTGATG
    ptc-miR397c, MIMAT0002040 (miRBase)
    ptc-miR397c (PMRD)