miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

TGACAACGAGAGAGAGCACGC

    similar mature miRNA(s)
   TGACAACGAGAGAGAGCACGC
    ppt-miR535a, MIMAT0003139 (miRBase)
    ppt-miR535b, MIMAT0003140 (miRBase)
    ppt-miR535c, MIMAT0003141 (miRBase)
    osa-miR535, MIMAT0003142 (miRBase)
    ppt-miR535d, MIMAT0003915 (miRBase)
    vvi-miR535a, MIMAT0005735 (miRBase)
    vvi-miR535b, MIMAT0005736 (miRBase)
    vvi-miR535c, MIMAT0005738 (miRBase)
    rco-miR535, MIMAT0014205 (miRBase)
    pab-miR535, MIMAT0018159 (miRBase)
    osa-miR535 (PMRD)
    ppt-miR535a (PMRD)
    ppt-miR535b (PMRD)
    ppt-miR535c (PMRD)
    ppt-miR535d (PMRD)
    rco-miR535 (PMRD)

   TGACAACGAGAGAGAGCACGCT
    vvi-miR535a (PMRD)
    vvi-miR535b (PMRD)
    vvi-miR535c (PMRD)
    vvi-miR535d (PMRD)
    vvi-miR535e (PMRD)

   TGACAACGAGAGAGAGCACGCG
    aqc-miR535, MIMAT0012594 (miRBase)
    aqc-miR535 (PMRD)

   TGACAATGAGAGAGAGCACAC
    csi-miR535, MIMAT0018484 (miRBase)