miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

TGAGCCAAGAATGACTTGCTG

    similar mature miRNA(s)
   TGAGCCAAGGATGACTTGCCG
    ath-miR169d, MIMAT0000908 (miRBase)
    ath-miR169e, MIMAT0000909 (miRBase)
    ath-miR169f, MIMAT0000910 (miRBase)
    ath-miR169g, MIMAT0000911 (miRBase)
    ptc-miR169n, MIMAT0001970 (miRBase)
    rco-miR169c, MIMAT0014171 (miRBase)
    aly-miR169d, MIMAT0017491 (miRBase)
    aly-miR169e, MIMAT0017493 (miRBase)
    aly-miR169f, MIMAT0017495 (miRBase)
    aly-miR169g, MIMAT0017497 (miRBase)
    tcc-miR169m, MIMAT0020403 (miRBase)
    ath-miR169d (PMRD)
    ath-miR169e (PMRD)
    ath-miR169f (PMRD)
    ath-miR169g (PMRD)
    ptc-miR169n (PMRD)
    rco-miR169c (PMRD)

   TGAGTCAAGGATGACTTGCCG
    vvi-miR169r, MIMAT0005687 (miRBase)
    vvi-miR169u, MIMAT0005690 (miRBase)
    vvi-miR169r (PMRD)
    vvi-miR169u (PMRD)

   TGAGCCAAGGATGGCTTGCCG
    vvi-miR169b, MIMAT0006545 (miRBase)
    vvi-miR169h, MIMAT0006546 (miRBase)
    vvi-miR169b (PMRD)
    vvi-miR169h (PMRD)

   TGAGCCAAAGATGACTTGCCG
    mtr-miR169i, MIMAT0011110 (miRBase)
    mtr-miR169n, MIMAT0011122 (miRBase)
    mtr-miR169o, MIMAT0011123 (miRBase)
    bna-miR169m, MIMAT0005624 (miRBase)
    bna-miR169m (PMRD)
    mtr-miR169i (PMRD)
    mtr-miR169n (PMRD)
    mtr-miR169o (PMRD)

   GGAGCCAAGGATGACTTGCCG
    mtr-miR169e, MIMAT0011065 (miRBase)
    mtr-miR169e (PMRD)

   TCAGCCAAGGATGACTTGCCG
    ptc-miR169s, MIMAT0001975 (miRBase)
    ptc-miR169s (PMRD)

   TGAGCCAAGGATGAGTTGCCT

   GCAGCCAAGGATGACTTGCCG
    gso-miR169b (PMRD)

   TGAGCCAAGGATGACTTGCCGGT
    gma-miR169d, MIMAT0018330 (miRBase)
    gma-miR169d (PMRD)

   CGAGTCAAGGATGACTTGCCG
    vvi-miR169t, MIMAT0005689 (miRBase)
    vvi-miR169t (PMRD)