miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

TGATTGAGCCGCGTCAATATC

    similar mature miRNA(s)
   TGATTGAGCCGCGTCAATATC
    mtr-miR171b, MIMAT0011066 (miRBase)
    vvi-miR171b, MIMAT0005692 (miRBase)
    vvi-miR171b (PMRD)

   TGATTGAGCCACGTCAATATC
    zma-miR170n (PMRD)
    zma-miR170o (PMRD)

   TAATTGAGCCGCGTCAATATC
    gma-miR170n (PMRD)

   GGATTGAGCCGCGTCAATATC
    osa-miR171i, MIMAT0001085 (miRBase)
    sbi-miR171h, MIMAT0011341 (miRBase)
    zma-miR171l, MIMAT0013995 (miRBase)
    zma-miR171m, MIMAT0013996 (miRBase)
    osa-miR171i (PMRD)
    sbi-miR171h (PMRD)
    zma-miR171l (PMRD)

   TGATTGAGCCGTGTCAATATC
    ath-miR170, MIMAT0000201 (miRBase)
    aly-miR170, MIMAT0017514 (miRBase)
    ath-miR170 (PMRD)

   TGATTGAGCCGCGCCAATAT
    zma-miR171a, MIMAT0001385 (miRBase)
    zma-miR171a (PMRD)

   TGATTGAGCCGCGCCAATATCT
    bna-miR171g, MIMAT0004446 (miRBase)

   TGATTGAGCCGCGCCAATATC
    ath-miR171a, MIMAT0000202 (miRBase)
    osa-miR171a, MIMAT0000645 (miRBase)
    bna-miR171f, MIMAT0005610 (miRBase)
    vvi-miR171e, MIMAT0005695 (miRBase)
    bra-miR171e, MIMAT0010165 (miRBase)
    sbi-miR171g, MIMAT0011340 (miRBase)
    sbi-miR171j, MIMAT0011343 (miRBase)
    bdi-miR171a, MIMAT0012174 (miRBase)
    zma-miR171n, MIMAT0013997 (miRBase)
    ccl-miR171, MIMAT0014075 (miRBase)
    aly-miR171a, MIMAT0017516 (miRBase)
    tcc-miR171a, MIMAT0020405 (miRBase)
    ace-miR170a (PMRD)
    ace-miR170b (PMRD)
    ace-miR170c (PMRD)
    ace-miR170d (PMRD)
    ace-miR171a (PMRD)
    ace-miR171b (PMRD)
    ace-miR171c (PMRD)
    ath-miR170m (PMRD)
    ath-miR170n (PMRD)
    ath-miR171a (PMRD)
    ath-miR171m (PMRD)
    ath-miR171n (PMRD)
    ath-miR171o (PMRD)
    bdi-miR171a (PMRD)
    bdi-miR171d (PMRD)
    bna-miR171f (PMRD)
    bna-miR171g (PMRD)
    bra-miR171e (PMRD)
    gcl-miR171 (PMRD)
    gma-miR171m (PMRD)
    gra-miR171 (PMRD)
    osa-miR171a (PMRD)
    ppd-miR170 (PMRD)
    sbi-miR170 (PMRD)
    sbi-miR171g (PMRD)
    sbi-miR171j (PMRD)
    stu-miR170 (PMRD)
    stu-miR171 (PMRD)
    vvi-miR171e (PMRD)
    zma-miR170p (PMRD)
    zma-miR171n (PMRD)

   TGATTGAGCCGTGCCAATATC
    osa-miR171b, MIMAT0001063 (miRBase)
    osa-miR171c, MIMAT0001064 (miRBase)
    osa-miR171d, MIMAT0001065 (miRBase)
    osa-miR171e, MIMAT0001066 (miRBase)
    osa-miR171f, MIMAT0001067 (miRBase)
    sbi-miR171b, MIMAT0001460 (miRBase)
    sbi-miR171d, MIMAT0001461 (miRBase)
    sbi-miR171a, MIMAT0001462 (miRBase)
    zma-miR171d, MIMAT0001694 (miRBase)
    zma-miR171j, MIMAT0001738 (miRBase)
    zma-miR171e, MIMAT0001739 (miRBase)
    zma-miR171i, MIMAT0001740 (miRBase)
    ptc-miR171e, MIMAT0001987 (miRBase)
    ptc-miR171f, MIMAT0001988 (miRBase)
    ptc-miR171g, MIMAT0001989 (miRBase)
    ptc-miR171h, MIMAT0001990 (miRBase)
    ptc-miR171i, MIMAT0001991 (miRBase)
    mtr-miR171d, MIMAT0011105 (miRBase)
    mtr-miR171g, MIMAT0011121 (miRBase)
    tae-miR171a, MIMAT0005348 (miRBase)
    vvi-miR171a, MIMAT0005691 (miRBase)
    vvi-miR171c, MIMAT0005693 (miRBase)
    vvi-miR171d, MIMAT0005694 (miRBase)
    vvi-miR171i, MIMAT0005698 (miRBase)
    sly-miR171a, MIMAT0007922 (miRBase)
    sbi-miR171i, MIMAT0011342 (miRBase)
    sbi-miR171k, MIMAT0011344 (miRBase)
    bdi-miR171c, MIMAT0012186 (miRBase)
    aqc-miR171a, MIMAT0012566 (miRBase)
    aqc-miR171b, MIMAT0012567 (miRBase)
    aqc-miR171d, MIMAT0012569 (miRBase)
    crt-miR171, MIMAT0014087 (miRBase)
    rco-miR171c, MIMAT0014174 (miRBase)
    rco-miR171d, MIMAT0014175 (miRBase)
    rco-miR171e, MIMAT0014176 (miRBase)
    rco-miR171f, MIMAT0014177 (miRBase)
    hvu-miR171, MIMAT0018220 (miRBase)
    far-miR171, MIMAT0018364 (miRBase)
    tcc-miR171d, MIMAT0020408 (miRBase)
    tcc-miR171e, MIMAT0020409 (miRBase)
    tcc-miR171f, MIMAT0020410 (miRBase)
    tcc-miR171g, MIMAT0020411 (miRBase)
    tcc-miR171h, MIMAT0020412 (miRBase)
    bdi-miR171b, MIMAT0020659 (miRBase)
    bdi-miR171d, MIMAT0020665 (miRBase)
    aqc-miR171a (PMRD)
    aqc-miR171b (PMRD)
    aqc-miR171d (PMRD)
    bdi-miR171c (PMRD)
    hvv-miR170 (PMRD)
    hvv-miR171 (PMRD)
    mtr-miR171d (PMRD)
    mtr-miR171g (PMRD)
    osa-miR170a (PMRD)
    osa-miR170b (PMRD)
    osa-miR171b (PMRD)
    osa-miR171c (PMRD)
    osa-miR171d (PMRD)
    osa-miR171e (PMRD)
    osa-miR171f (PMRD)
    osa-miR171m (PMRD)
    osa-miR171n (PMRD)
    ppe-miR170 (PMRD)
    ppe-miR171 (PMRD)
    ptc-miR171e (PMRD)
    ptc-miR171f (PMRD)
    ptc-miR171g (PMRD)
    ptc-miR171h (PMRD)
    ptc-miR171i (PMRD)
    rco-miR171c (PMRD)
    rco-miR171d (PMRD)
    rco-miR171e (PMRD)
    rco-miR171f (PMRD)
    sbi-miR171a (PMRD)
    sbi-miR171b (PMRD)
    sbi-miR171d (PMRD)
    sbi-miR171i (PMRD)
    sbi-miR171k (PMRD)
    sly-miR171a (PMRD)
    tae-miR170b (PMRD)
    tae-miR171 (PMRD)
    zma-miR170m (PMRD)
    zma-miR171d (PMRD)
    zma-miR171e (PMRD)
    zma-miR171i (PMRD)
    zma-miR171j (PMRD)

   AGATTGAGCCGCGCCAATATC
    ptc-miR171c, MIMAT0001985 (miRBase)
    ptc-miR171d, MIMAT0001986 (miRBase)
    mtr-miR171e, MIMAT0011106 (miRBase)
    rco-miR171g, MIMAT0014178 (miRBase)
    tcc-miR171b, MIMAT0020406 (miRBase)
    tcc-miR171c, MIMAT0020407 (miRBase)
    ghr-miR171 (PMRD)
    mtr-miR171e (PMRD)
    ptc-miR171c (PMRD)
    ptc-miR171d (PMRD)
    rco-miR171g (PMRD)

   TGGTTGAGCCGCGCCAATATC
    vvi-miR171h, MIMAT0005697 (miRBase)
    vvi-miR171h (PMRD)

   CGATTGAGCCGCGCCAATATC
    zel-miR171 (PMRD)

   TAATTGAGCCGCGCCAATATC
    sof-miR171a (PMRD)

   GGATTGAGCCGCGCCAATATC
    ptc-miR171k, MIMAT0003943 (miRBase)
    ptc-miR171k (PMRD)

   TGATTGACCCGCGCCAATATC
    sof-miR171b (PMRD)

   TGATTGAGCCGTGCCAATATT
    mtr-miR171c, MIMAT0011083 (miRBase)
    mtr-miR171c (PMRD)

   TAATTGAGCCGTGCCAATATC
    aqc-miR171f, MIMAT0012565 (miRBase)
    aqc-miR171f (PMRD)

   TAATTGAGCCGCGCCCATATC
    tae-miR171c (PMRD)

   TGATTGAGTCGTGCCAATATC
    mtr-miR171, MIMAT0001655 (miRBase)
    mtr-miR171 (PMRD)

   TGATTGATCCACGCCAATATC
    lja-miR171 (PMRD)

   TCATTGAGCCGTGCCAATATC
    gma-miR170m (PMRD)

   CGATTGAGCCGTGCCAATATC
    hce-miR170 (PMRD)
    tae-miR170a (PMRD)
    tae-miR171b (PMRD)

   TGATTGAGACGAGTCCATATC
    pta-miR171, MIMAT0004996 (miRBase)
    pta-miR171 (PMRD)

   TGACTGAGCCGTGCCAATATC
    zma-miR171c, MIMAT0001737 (miRBase)
    zma-miR171c (PMRD)

   GGATTGAGCCGCGCCAATACT
    ptc-miR171j, MIMAT0001992 (miRBase)
    ptc-miR171j (PMRD)