miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

TGCAGTTGTTGCCTCATGCTT

    similar mature miRNA(s)
   TGCAGTTGTTGCCTCAAGCTT
    osa-miR444f, MIMAT0005976 (miRBase)
    ssp-miR444a, MIMAT0020283 (miRBase)
    ssp-miR444b, MIMAT0020285 (miRBase)
    oru-miR444 (PMRD)
    osa-miR444f (PMRD)

   TGCAGTTGCTGCCTCAAGCTT
    osa-miR444a.2, MIMAT0005790 (miRBase)
    osa-miR444d.2, MIMAT0005973 (miRBase)
    osa-miR444e, MIMAT0005975 (miRBase)
    osa-miR444a.2 (PMRD)
    osa-miR444d.2 (PMRD)
    osa-miR444e (PMRD)
    tae-miR2024b (PMRD)

   TGCAGTTGTTGTCTCAAGCTT
    osa-miR444b.2, MIMAT0005968 (miRBase)
    osa-miR444c.2, MIMAT0005970 (miRBase)
    ssp-miR444c, MIMAT0020286 (miRBase)
    osa-miR444b.2 (PMRD)
    osa-miR444c.2 (PMRD)