miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

TGGAATGAAAAGAAATATGCT

    similar mature miRNA(s)
   TGGAATGTAAAGAAGTATGCGT
    cin-miR-1-3p, MIMAT0016393 (miRBase)

   TGGAATGTAAAGAAGTATGT
    crm-miR-1, MIMAT0011566 (miRBase)
    ppc-miR-1, MIMAT0011639 (miRBase)

   TGGAATGTCGAGAAATATGCAT
    sme-miR-1a, MIMAT0003960 (miRBase)

   TGGAATGTAAAGAAGTATGTAT
    mmu-miR-1a, MIMAT0000123 (miRBase)
    hsa-miR-1, MIMAT0000416 (miRBase)
    dre-miR-1, MIMAT0001768 (miRBase)
    fru-miR-1, MIMAT0003071 (miRBase)
    tni-miR-1, MIMAT0003072 (miRBase)
    oan-miR-1a, MIMAT0006863 (miRBase)
    mml-miR-1, MIMAT0006150 (miRBase)
    ptr-miR-1, MIMAT0007946 (miRBase)
    bta-miR-1, MIMAT0009214 (miRBase)
    bfl-miR-1, MIMAT0009463 (miRBase)
    lgi-miR-1, MIMAT0009557 (miRBase)
    spu-miR-1, MIMAT0009650 (miRBase)
    eca-miR-1, MIMAT0012994 (miRBase)
    tgu-miR-1, MIMAT0014562 (miRBase)
    ppy-miR-1, MIMAT0015720 (miRBase)

   TGGAATGTAAAGAAGTATGTA
    cel-miR-1, MIMAT0000003 (miRBase)
    cbr-miR-1, MIMAT0000465 (miRBase)
    gga-miR-1a, MIMAT0001127 (miRBase)
    ppa-miR-1, MIMAT0002621 (miRBase)
    xtr-miR-1a, MIMAT0003551 (miRBase)
    mdo-miR-1, MIMAT0004085 (miRBase)
    cfa-miR-1, MIMAT0006656 (miRBase)
    ssc-miR-1, MIMAT0010187 (miRBase)