miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

TGGCAGCACAGTATGGTTTGA

    similar mature miRNA(s)
   TAGCAGCACAGAATGGTTTGTG
    dre-miR-15a, MIMAT0001772 (miRBase)

   TAGCAGCACATCATGGTTTGC
    oan-miR-15b, MIMAT0007050 (miRBase)
    tgu-miR-15b, MIMAT0014597 (miRBase)

   TAGCAGCACATCATGGTTTGT
    oan-miR-15c, MIMAT0006845 (miRBase)
    tgu-miR-15c, MIMAT0014619 (miRBase)

   TAGCAGCACATAATGGTTTGTG
    hsa-miR-15a, MIMAT0000068 (miRBase)
    mmu-miR-15a, MIMAT0000526 (miRBase)
    age-miR-15a, MIMAT0002638 (miRBase)
    ggo-miR-15a, MIMAT0002640 (miRBase)
    mne-miR-15a, MIMAT0002642 (miRBase)
    sla-miR-15a, MIMAT0002644 (miRBase)
    ppa-miR-15a, MIMAT0002646 (miRBase)
    lca-miR-15a, MIMAT0002648 (miRBase)
    mml-miR-15a, MIMAT0002650 (miRBase)
    ppy-miR-15a, MIMAT0002652 (miRBase)
    ptr-miR-15a, MIMAT0002654 (miRBase)
    lla-miR-15a, MIMAT0002656 (miRBase)
    xtr-miR-15a, MIMAT0003560 (miRBase)
    eca-miR-15a, MIMAT0013083 (miRBase)

   TAGCAGCACATCATGGTTTA
    cfa-miR-15b, MIMAT0006676 (miRBase)

   TAGCAGCACGGAATGGTTTGTG
    fru-miR-15a, MIMAT0003105 (miRBase)
    tni-miR-15a, MIMAT0003106 (miRBase)

   TAGCAGCACATAATGGTTTGT
    gga-miR-15a, MIMAT0001117 (miRBase)
    bta-miR-15a, MIMAT0004334 (miRBase)
    oan-miR-15a, MIMAT0007164 (miRBase)
    cfa-miR-15a, MIMAT0006647 (miRBase)
    ssc-miR-15a, MIMAT0007753 (miRBase)
    tgu-miR-15a, MIMAT0014555 (miRBase)