miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

TGGCAGTGTCTTAGCTGGTTG

    similar mature miRNA(s)
   TGGCAGTGTCTTAGCTGGTTGT
    hsa-miR-34a, MIMAT0000255 (miRBase)
    mmu-miR-34a, MIMAT0000542 (miRBase)
    rno-miR-34a, MIMAT0000815 (miRBase)
    dre-miR-34, MIMAT0001269 (miRBase)
    ggo-miR-34a, MIMAT0002494 (miRBase)
    age-miR-34a, MIMAT0002495 (miRBase)
    ppa-miR-34a, MIMAT0002496 (miRBase)
    ppy-miR-34a, MIMAT0002497 (miRBase)
    ptr-miR-34a, MIMAT0002498 (miRBase)
    mml-miR-34a, MIMAT0002499 (miRBase)
    sla-miR-34a, MIMAT0002500 (miRBase)
    lla-miR-34a, MIMAT0002501 (miRBase)
    mne-miR-34a, MIMAT0002502 (miRBase)
    bta-miR-34a, MIMAT0004340 (miRBase)
    cfa-miR-34a, MIMAT0006690 (miRBase)
    ssc-miR-34a, MIMAT0007757 (miRBase)
    eca-miR-34, MIMAT0012917 (miRBase)
    tgu-miR-34a, MIMAT0014598 (miRBase)

   TGGCAGTGTCTTAGCTGGTTGTT
    gga-miR-34a, MIMAT0001173 (miRBase)
    xtr-miR-34a, MIMAT0003578 (miRBase)
    mdo-miR-34a, MIMAT0004096 (miRBase)