miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

TGGCTCAGTTCAGCAGGAACAG

    similar mature miRNA(s)
   TGGCTCAGTTCAGCAG
    mdo-miR-24, MIMAT0004175 (miRBase)

   TGGCTCAGTTCAGCAGGAACAG
    hsa-miR-24, MIMAT0000080 (miRBase)
    mmu-miR-24, MIMAT0000219 (miRBase)
    rno-miR-24, MIMAT0000794 (miRBase)
    gga-miR-24, MIMAT0001188 (miRBase)
    dre-miR-24, MIMAT0001792 (miRBase)
    ssc-miR-24, MIMAT0002134 (miRBase)
    mml-miR-24, MIMAT0002337 (miRBase)
    ppy-miR-24, MIMAT0002339 (miRBase)
    mne-miR-24, MIMAT0002341 (miRBase)
    ppa-miR-24, MIMAT0002343 (miRBase)
    ggo-miR-24, MIMAT0002740 (miRBase)
    ptr-miR-24, MIMAT0002751 (miRBase)
    fru-miR-24, MIMAT0003065 (miRBase)
    tni-miR-24, MIMAT0003066 (miRBase)
    xtr-miR-24a, MIMAT0003654 (miRBase)
    bta-miR-24-3p, MIMAT0003840 (miRBase)
    oan-miR-24, MIMAT0006955 (miRBase)
    eca-miR-24, MIMAT0012987 (miRBase)
    tgu-miR-24, MIMAT0014539 (miRBase)
    pma-miR-24, MIMAT0019405 (miRBase)

   TGGCTCAGTTCAGCAGGAACAGG
    cfa-miR-24, MIMAT0006614 (miRBase)

   TGGCTCAGTTCAGCAGGACAG
    xtr-miR-24b, MIMAT0003655 (miRBase)
    xla-miR-24b, MIMAT0011146 (miRBase)