miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

TGTCATGGAATTGCTCTCTTTGT

    similar mature miRNA(s)
   TGTCATGGAATTGCTCTCTTTGT
    dme-miR-281-3p, MIMAT0000345 (miRBase)
    dps-miR-281, MIMAT0001245 (miRBase)
    dan-miR-281, MIMAT0008429 (miRBase)
    der-miR-281, MIMAT0008502 (miRBase)
    dgr-miR-281, MIMAT0008588 (miRBase)
    dmo-miR-281, MIMAT0008642 (miRBase)
    dpe-miR-281, MIMAT0008728 (miRBase)
    dse-miR-281, MIMAT0008783 (miRBase)
    dsi-miR-281, MIMAT0008906 (miRBase)
    dvi-miR-281, MIMAT0008927 (miRBase)
    dwi-miR-281, MIMAT0008995 (miRBase)
    dya-miR-281, MIMAT0009061 (miRBase)

   TGTCATGGAATTGCTCTCTTT

   TGTCATGGACTTGCTCTCTTTGT
    nvi-miR-281, MIMAT0015658 (miRBase)

   TGTCATGGAATTGCTCTCTTTAT
    aga-miR-281, MIMAT0001513 (miRBase)

   TGTCATGGACTTGCTCTCTTTG
    nlo-miR-281, MIMAT0018415 (miRBase)

   TGTCATGGAATTGCTCTCTTTA
    bma-miR-281, MIMAT0014123 (miRBase)

   TGTCATGGAGTTGCTCTCTTTGT
    ame-miR-281, MIMAT0001483 (miRBase)

   TGTCATGGAGTTGCTCTCTTT
    tca-miR-281-3p, MIMAT0008385 (miRBase)
    api-miR-281, MIMAT0014134 (miRBase)

   TGTCATGGAATTGCTCTCTTG
    odi-miR-281, MIMAT0006085 (miRBase)

   TGTCATGGAGTTGCTCTCTTTT
    bfl-miR-281, MIMAT0009500 (miRBase)

   TGTCATGGAGTTGCTCTCTTTA
    cte-miR-281, MIMAT0009540 (miRBase)
    lgi-miR-281, MIMAT0009595 (miRBase)

   TGTCATGGAGCTGCTCTCTTTAT
    dpu-miR-281, MIMAT0012655 (miRBase)

   TGTCATGGAGTTGCTCTCTTAA
    sko-miR-281, MIMAT0009641 (miRBase)

   TGTCATGGAGTTGCTCTCTTATT
    cin-miR-281, MIMAT0006114 (miRBase)

   TGTCATGGAGTCGCTCTCTTC
    crm-miR-46, MIMAT0011598 (miRBase)
    ppc-miR-46, MIMAT0011655 (miRBase)

   TGTCATGGAGTTGCTCTCTTTAA
    lmi-miR-281, MIMAT0010141 (miRBase)

   TGTCATGGAGGCGCTCTCTTC
    crm-miR-47, MIMAT0011542 (miRBase)

   TGTCATGGAGTCGCTCTCTTCA
    cel-miR-46, MIMAT0000017 (miRBase)
    cbr-miR-46, MIMAT0000471 (miRBase)

   TGTCATGGAGTTGCTCTCTCATT
    csa-miR-281, MIMAT0006138 (miRBase)

   TGTCATGGATATGCTCTTC
    sme-miR-281-3p, MIMAT0004013 (miRBase)