miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

TGTGTTCTCAGGTCACCCCT

    similar mature miRNA(s)
   TGTGTTCTCAGGTCACCCCT
    ahy-miR398, MIMAT0016327 (miRBase)
    ahy-miR398 (PMRD)

   TGTGTTCTCAGGTCACCCCTT
    ath-miR398a, MIMAT0000948 (miRBase)
    osa-miR398a, MIMAT0000982 (miRBase)
    gma-miR398a, MIMAT0001689 (miRBase)
    gma-miR398b, MIMAT0001690 (miRBase)
    ptc-miR398a, MIMAT0002041 (miRBase)
    mtr-miR398a, MIMAT0011085 (miRBase)
    vvi-miR398a, MIMAT0005727 (miRBase)
    bol-miR398a, MIMAT0010174 (miRBase)
    aqc-miR398a, MIMAT0012578 (miRBase)
    csi-miR398, MIMAT0014079 (miRBase)
    rco-miR398a, MIMAT0014194 (miRBase)
    gra-miR398, MIMAT0014328 (miRBase)
    ghr-miR398, MIMAT0014337 (miRBase)
    aly-miR398a, MIMAT0017566 (miRBase)
    tcc-miR398b, MIMAT0020434 (miRBase)
    aqc-miR398a (PMRD)
    ath-miR398a (PMRD)
    bol-miR398a (PMRD)
    csi-miR398 (PMRD)
    ghr-miR398 (PMRD)
    gma-miR398a (PMRD)
    gma-miR398b (PMRD)
    gra-miR398 (PMRD)
    osa-miR398a (PMRD)
    ptc-miR398a (PMRD)
    rco-miR398a (PMRD)
    vvi-miR398a (PMRD)

   TGTGTTCTCAGGTCACCCCTG
    ath-miR398b, MIMAT0000949 (miRBase)
    ath-miR398c, MIMAT0000950 (miRBase)
    aly-miR398b, MIMAT0017568 (miRBase)
    ath-miR398b (PMRD)
    ath-miR398c (PMRD)

   TGTGTTCTCAGGTCGCCCCTG
    osa-miR398b, MIMAT0000983 (miRBase)
    ptc-miR398b, MIMAT0002042 (miRBase)
    ptc-miR398c, MIMAT0002043 (miRBase)
    mtr-miR398b, MIMAT0011088 (miRBase)
    mtr-miR398c, MIMAT0011097 (miRBase)
    vvi-miR398b, MIMAT0006563 (miRBase)
    vvi-miR398c, MIMAT0006564 (miRBase)
    aqc-miR398b, MIMAT0012579 (miRBase)
    rco-miR398b, MIMAT0014195 (miRBase)
    tcc-miR398a, MIMAT0020433 (miRBase)
    bdi-miR398a, MIMAT0020691 (miRBase)
    bdi-miR398c, MIMAT0020753 (miRBase)
    aqc-miR398b (PMRD)
    mtr-miR398a (PMRD)
    mtr-miR398b (PMRD)
    mtr-miR398c (PMRD)
    osa-miR398b (PMRD)
    ptc-miR398b (PMRD)
    ptc-miR398c (PMRD)
    rco-miR398b (PMRD)
    vvi-miR398b (PMRD)
    vvi-miR398c (PMRD)

   TGTGTTCTCAGGTCGCCCCCG
    zma-miR398a, MIMAT0014020 (miRBase)
    zma-miR398b, MIMAT0014021 (miRBase)
    sbi-miR398, MIMAT0014046 (miRBase)
    tae-miR398, MIMAT0018225 (miRBase)
    sbi-miR398 (PMRD)
    zma-miR398b (PMRD)
    zma-miR398c (PMRD)

   TGTGTTCCAAGGTCACCCCAG
    pta-miR398, MIMAT0005000 (miRBase)
    pta-miR398 (PMRD)

   TGTGTTCTCAGTTCGCCCCCG
    zma-miR398a (PMRD)