miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

TTATGCTTGAGTCATGTTGAT

    similar mature miRNA(s)
   AAATGCTTGAGTCATGTTGTT
    mtr-miR2592s, MIMAT0013279 (miRBase)
    mtr-miR2592s (PMRD)

   AAATGCTTGAGTCCTGTTGTT
    mtr-miR2592b, MIMAT0013268 (miRBase)
    mtr-miR2592c, MIMAT0013269 (miRBase)
    mtr-miR2592d, MIMAT0013270 (miRBase)
    mtr-miR2592e, MIMAT0013271 (miRBase)
    mtr-miR2592f, MIMAT0013272 (miRBase)
    mtr-miR2592i, MIMAT0013273 (miRBase)
    mtr-miR2592j, MIMAT0013274 (miRBase)
    mtr-miR2592o, MIMAT0013275 (miRBase)
    mtr-miR2592p, MIMAT0013276 (miRBase)
    mtr-miR2592q, MIMAT0013277 (miRBase)
    mtr-miR2592r, MIMAT0013278 (miRBase)
    mtr-miR2592a, MIMAT0013349 (miRBase)
    mtr-miR2592g, MIMAT0013350 (miRBase)
    mtr-miR2592h, MIMAT0013351 (miRBase)
    mtr-miR2592k, MIMAT0013352 (miRBase)
    mtr-miR2592l, MIMAT0013353 (miRBase)
    mtr-miR2592m, MIMAT0013354 (miRBase)
    mtr-miR2592n, MIMAT0013355 (miRBase)
    mtr-miR2592a (PMRD)
    mtr-miR2592b (PMRD)
    mtr-miR2592c (PMRD)
    mtr-miR2592d (PMRD)
    mtr-miR2592e (PMRD)
    mtr-miR2592f (PMRD)
    mtr-miR2592g (PMRD)
    mtr-miR2592h (PMRD)
    mtr-miR2592i (PMRD)
    mtr-miR2592j (PMRD)
    mtr-miR2592k (PMRD)
    mtr-miR2592l (PMRD)
    mtr-miR2592m (PMRD)
    mtr-miR2592n (PMRD)
    mtr-miR2592o (PMRD)
    mtr-miR2592p (PMRD)
    mtr-miR2592q (PMRD)
    mtr-miR2592r (PMRD)