miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

TTCCACAGCTTTCTTGAACTG

    similar mature miRNA(s)
   TTCCACAGCTTTCTTGAACT
    vvi-miR396b, MIMAT0005725 (miRBase)
    vvi-miR396b (PMRD)

   TTCCACAGCTTTCTTGAACTG
    ath-miR396a, MIMAT0000944 (miRBase)
    osa-miR396a, MIMAT0000977 (miRBase)
    osa-miR396b, MIMAT0000978 (miRBase)
    sbi-miR396b, MIMAT0001434 (miRBase)
    sbi-miR396a, MIMAT0001435 (miRBase)
    sof-miR396, MIMAT0001657 (miRBase)
    gma-miR396a, MIMAT0001687 (miRBase)
    zma-miR396b, MIMAT0001702 (miRBase)
    zma-miR396a, MIMAT0001703 (miRBase)
    ptc-miR396a, MIMAT0002031 (miRBase)
    ptc-miR396b, MIMAT0002032 (miRBase)
    mtr-miR396b, MIMAT0011108 (miRBase)
    ghr-miR396a, MIMAT0005818 (miRBase)
    ghr-miR396b, MIMAT0005819 (miRBase)
    vvi-miR396d, MIMAT0005726 (miRBase)
    vvi-miR396c, MIMAT0006560 (miRBase)
    lja-miR396, MIMAT0010088 (miRBase)
    aqc-miR396a, MIMAT0012576 (miRBase)
    aly-miR396a, MIMAT0017557 (miRBase)
    csi-miR396a, MIMAT0018463 (miRBase)
    csi-miR396b, MIMAT0018464 (miRBase)
    tcc-miR396a, MIMAT0020427 (miRBase)
    tcc-miR396b, MIMAT0020428 (miRBase)
    bdi-miR396d, MIMAT0020671 (miRBase)
    bdi-miR396c, MIMAT0020676 (miRBase)
    ssp-miR396, MIMAT0020295 (miRBase)
    aqc-miR396a (PMRD)
    ath-miR396a (PMRD)
    ghr-miR396b (PMRD)
    ghr-miR396c (PMRD)
    gma-miR396a (PMRD)
    lja-miR396 (PMRD)
    mtr-miR396b (PMRD)
    osa-miR396a (PMRD)
    osa-miR396b (PMRD)
    ptc-miR396a (PMRD)
    ptc-miR396b (PMRD)
    sbi-miR396a (PMRD)
    sbi-miR396b (PMRD)
    sof-miR396 (PMRD)
    vvi-miR396c (PMRD)
    vvi-miR396d (PMRD)
    zma-miR396a (PMRD)
    zma-miR396b (PMRD)
    zma-miR396c (PMRD)
    zma-miR396h (PMRD)
    zma-miR396i (PMRD)
    zma-miR396j (PMRD)
    zma-miR396k (PMRD)
    zma-miR396l (PMRD)

   TTCCATAGCTTTCTTGAACTG
    gcl-miR396b (PMRD)

   TTCCACAGCTTTCTTGAACTGT
    gma-miR396e, MIMAT0018345 (miRBase)
    gma-miR396e (PMRD)

   TTCCACAGCTTTCTTGAACTT
    ath-miR396b, MIMAT0000945 (miRBase)
    osa-miR396c, MIMAT0000979 (miRBase)
    sbi-miR396c, MIMAT0001436 (miRBase)
    gma-miR396b, MIMAT0001688 (miRBase)
    ptc-miR396c, MIMAT0002033 (miRBase)
    ptc-miR396d, MIMAT0002034 (miRBase)
    ptc-miR396e, MIMAT0002035 (miRBase)
    mtr-miR396a, MIMAT0011107 (miRBase)
    bna-miR396a, MIMAT0004448 (miRBase)
    pta-miR396, MIMAT0004999 (miRBase)
    gma-miR396c, MIMAT0010079 (miRBase)
    aqc-miR396b, MIMAT0012577 (miRBase)
    zma-miR396e, MIMAT0014014 (miRBase)
    zma-miR396f, MIMAT0014015 (miRBase)
    ccl-miR396, MIMAT0014078 (miRBase)
    rco-miR396, MIMAT0014192 (miRBase)
    aly-miR396b, MIMAT0017559 (miRBase)
    tcc-miR396c, MIMAT0020429 (miRBase)
    tcc-miR396e, MIMAT0020431 (miRBase)
    bdi-miR396e, MIMAT0020683 (miRBase)
    aqc-miR396b (PMRD)
    ath-miR396b (PMRD)
    bna-miR396a (PMRD)
    gma-miR396b (PMRD)
    gma-miR396c (PMRD)
    mtr-miR396a (PMRD)
    osa-miR396c (PMRD)
    pta-miR396 (PMRD)
    ptc-miR396c (PMRD)
    ptc-miR396d (PMRD)
    ptc-miR396e (PMRD)
    rco-miR396 (PMRD)
    sbi-miR396c (PMRD)
    zma-miR396f (PMRD)
    zma-miR396g (PMRD)

   TTCCACAGCTTTCTTGAACTA
    vvi-miR396a, MIMAT0005724 (miRBase)
    pab-miR396a, MIMAT0018152 (miRBase)
    vvi-miR396a (PMRD)

   TTCCACGGCTTTCTTGAACTG
    ptc-miR396f, MIMAT0002036 (miRBase)
    ptc-miR396f (PMRD)

   TTCCACGGCTTTCTTGAACC
    smo-miR396, MIMAT0005227 (miRBase)
    smo-miR396 (PMRD)

   TCCCACAGCTTTATTGAACTG
    zma-miR396g, MIMAT0014016 (miRBase)
    zma-miR396h, MIMAT0014017 (miRBase)

   TTCCACGGCTTTCTTGAACTT
    ptc-miR396g, MIMAT0002037 (miRBase)
    pab-miR396b, MIMAT0018153 (miRBase)
    pab-miR396c, MIMAT0018154 (miRBase)
    tcc-miR396d, MIMAT0020430 (miRBase)
    ptc-miR396g (PMRD)

   TCCCACAGCTTTCTTGAGCTT

   TCCCACAGCTTTATTGAACCG
    gcl-miR396a (PMRD)