miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

TTCTCACCATTGCAGGAGGGT

    similar mature miRNA(s)
   GGCTCACCATTGCAGGAGGA
    osa-miRf11125-akr (PMRD)

   GGCTCACCATTGCAGGAGGAA
    osa-miRf10016-akr (PMRD)
    osa-miRf10081-akr (PMRD)
    osa-miRf10192-akr (PMRD)
    osa-miRf10233-akr (PMRD)
    osa-miRf10355-akr (PMRD)
    osa-miRf10582-akr (PMRD)
    osa-miRf10631-akr (PMRD)
    osa-miRf10732-akr (PMRD)
    osa-miRf10922-akr (PMRD)
    osa-miRf11255-akr (PMRD)
    osa-miRf11311-akr (PMRD)
    osa-miRf11430-akr (PMRD)
    osa-miRf11527-akr (PMRD)
    osa-miRf11552-akr (PMRD)
    osa-miRf11574-akr (PMRD)
    osa-miRf11666-akr (PMRD)
    osa-miRf11707-akr (PMRD)
    osa-miRf11725-akr (PMRD)
    osa-miRf11876-akr (PMRD)
    osa-miRf11896-akr (PMRD)