miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

TTGCATAGTCACAAAAATGAGC

    similar mature miRNA(s)
   TTGCATAGTCACAAAAATGAGC
    dre-miR-153b, MIMAT0001848 (miRBase)
    fru-miR-153b, MIMAT0003001 (miRBase)
    tni-miR-153b, MIMAT0003002 (miRBase)

   TTGCATAGTCACAAAAATGATC
    dre-miR-153c, MIMAT0001850 (miRBase)

   TTGCATAGTCACAAAAGTGA
    gga-miR-153, MIMAT0001119 (miRBase)
    ssc-miR-153, MIMAT0002160 (miRBase)
    mml-miR-153, MIMAT0002271 (miRBase)
    mne-miR-153, MIMAT0002273 (miRBase)
    ggo-miR-153, MIMAT0002274 (miRBase)
    xtr-miR-153, MIMAT0003607 (miRBase)
    cfa-miR-153, MIMAT0009840 (miRBase)

   TTGCATAGTCACAAAAGTGATC
    mmu-miR-153, MIMAT0000163 (miRBase)
    hsa-miR-153, MIMAT0000439 (miRBase)
    rno-miR-153, MIMAT0000855 (miRBase)
    dre-miR-153a, MIMAT0001849 (miRBase)
    ppy-miR-153, MIMAT0002272 (miRBase)
    fru-miR-153a, MIMAT0003011 (miRBase)
    tni-miR-153a, MIMAT0003012 (miRBase)
    oan-miR-153, MIMAT0007005 (miRBase)
    ptr-miR-153, MIMAT0008047 (miRBase)
    bta-miR-153, MIMAT0009239 (miRBase)
    cte-miR-153, MIMAT0009528 (miRBase)
    lgi-miR-153, MIMAT0009582 (miRBase)
    mdo-miR-153, MIMAT0012738 (miRBase)
    eca-miR-153, MIMAT0012936 (miRBase)
    tgu-miR-153, MIMAT0014552 (miRBase)

   TTGCATAGTCACAAAAGTGATT
    sko-miR-153, MIMAT0009629 (miRBase)
    spu-miR-153, MIMAT0009669 (miRBase)

   TTGCATAGTCACAAAAGTGATG
    dpu-miR-153, MIMAT0012642 (miRBase)
    isc-miR-153, MIMAT0012688 (miRBase)
    bma-miR-153, MIMAT0014119 (miRBase)

   TTGCATAGTAACAAAAGTGATC
    cin-miR-153, MIMAT0006104 (miRBase)

   TTGCATAGTAATAAAAGTGATC
    csa-miR-153, MIMAT0006130 (miRBase)