miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

TTTGGCACTAGCACAATTATC

    similar mature miRNA(s)
   TTTGGCACTAGCACATTTTTGT
    isc-miR-96, MIMAT0012708 (miRBase)

   TTTGGCACTAGCACATTTTGC
    sko-miR-96, MIMAT0009622 (miRBase)
    spu-miR-96, MIMAT0009665 (miRBase)

   TTTGGCACTTGCACAATATT
    cin-miR-96-5p, MIMAT0016403 (miRBase)

   TTTGGCACTAGCACATTTTTGC
    mml-miR-96, MIMAT0002784 (miRBase)
    ptr-miR-96, MIMAT0002786 (miRBase)
    ggo-miR-96, MIMAT0002788 (miRBase)
    sla-miR-96, MIMAT0002790 (miRBase)
    mne-miR-96, MIMAT0002792 (miRBase)
    ppa-miR-96, MIMAT0002794 (miRBase)

   TTTGGCACTGGCACAATTTTGC
    dpu-miR-96, MIMAT0012673 (miRBase)

   TTTGGCACTAGCACATTTTTGCT
    hsa-miR-96, MIMAT0000095 (miRBase)
    mmu-miR-96, MIMAT0000541 (miRBase)
    rno-miR-96, MIMAT0000818 (miRBase)
    dre-miR-96, MIMAT0001811 (miRBase)
    fru-miR-96, MIMAT0003091 (miRBase)
    tni-miR-96, MIMAT0003092 (miRBase)
    xtr-miR-96, MIMAT0003661 (miRBase)
    mdo-miR-96, MIMAT0004147 (miRBase)
    oan-miR-96, MIMAT0006803 (miRBase)
    bta-miR-96, MIMAT0009388 (miRBase)
    bfl-miR-96, MIMAT0009480 (miRBase)
    cfa-miR-96, MIMAT0009861 (miRBase)
    eca-miR-96, MIMAT0012950 (miRBase)
    ppy-miR-96, MIMAT0015745 (miRBase)