miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

TTTGGTCCCCTTCAACCAGCT

    similar mature miRNA(s)
   TTTGGTCCCCTTCAACCAGCT
    tgu-miR-133, MIMAT0014571 (miRBase)

   TTTGGTCCCCTTCAACCAGCTG
    mmu-miR-133a, MIMAT0000145 (miRBase)
    hsa-miR-133a, MIMAT0000427 (miRBase)
    rno-miR-133a, MIMAT0000839 (miRBase)
    dre-miR-133a, MIMAT0001830 (miRBase)
    ptr-miR-133a, MIMAT0002243 (miRBase)
    fru-miR-133, MIMAT0003057 (miRBase)
    tni-miR-133, MIMAT0003058 (miRBase)
    mml-miR-133c, MIMAT0006777 (miRBase)
    bta-miR-133a, MIMAT0009225 (miRBase)
    eca-miR-133a, MIMAT0012997 (miRBase)
    ppy-miR-133c, MIMAT0016973 (miRBase)

   TTTGGTCCCCTTCAACCGGCTG
    oan-miR-133c, MIMAT0007150 (miRBase)

   TTTGGTCCCCTTCAACCAGCTAT
    ssc-miR-133b, MIMAT0013869 (miRBase)

   TTTGGTCCCCTTCAACCAGCTA
    mmu-miR-133b, MIMAT0000769 (miRBase)
    hsa-miR-133b, MIMAT0000770 (miRBase)
    dre-miR-133b, MIMAT0001831 (miRBase)
    rno-miR-133b, MIMAT0003126 (miRBase)
    oan-miR-133b, MIMAT0006997 (miRBase)
    mml-miR-133b, MIMAT0006189 (miRBase)
    ptr-miR-133b, MIMAT0008030 (miRBase)
    bta-miR-133b, MIMAT0009226 (miRBase)
    cfa-miR-133b, MIMAT0009835 (miRBase)
    eca-miR-133b, MIMAT0013097 (miRBase)
    ppy-miR-133b, MIMAT0015756 (miRBase)

   TTTGGTCCCCTTCAACCAGCCGT
    spu-miR-133, MIMAT0009668 (miRBase)

   TTTGGTCCCTTTCAACCAGCTA
    dre-miR-133c, MIMAT0001832 (miRBase)